Regisztráció és bejelentkezés

Opin dehidrogenázok szubsztrátpreferenciájának módosítása

Opin dehidrogenázok szubsztrátpreferenciájának módosítása

Szerző: Melke Gergő

Témavezetők: Telek András PhD hallgató (ABÉT)

Konzulens: Dr. Vértessy G. Beáta egyetemi tanár (ABÉT), Dr. Tasnádi Gábor kutató (Servier Kutatóintézet Zrt.)

A biotechnológia területén a biokatalizátorok alkalmazása egyre elterjedtebb a szerves anyagok szintetizálásával foglakozó iparágakban. A biokatalizátorként használt enzimek kiváló katalitikus tulajdonságaik révén bizonyos reakciókat gyorsabban, pontosabban és hatékonyabban tudnak lebonyolítani, mint a hagyományos vegyészeti eljárások.

A kutatásom során két opin dehidrogenáz szubsztrátpreferenciájának megváltoztatására tettem kísérletet. Mutagén PCR reakció során sikereresen előállítottam az ArODH és mODH-582 vadtípusú enzimeket kódoló plazmidok két pozícióban mutált verzióját. A mutációkat tartalmazó plazmidok felszaporítását és tisztítását követően, azok megfelelő E. coli sejtvonalba való transzformálásával és tisztításával sikeresen hozzájutottam a vadtípusú enzimek "2xmutáns" változatához. A vadtípusú enzimek konzulensem által korábban meghatározott szubsztrápreferenciájából kiindulva, tesztreakciókkal ellenőriztem a mutációk által megváltoztatott enzimek katalitikus tulajdonságait. Az eredmények kiértékelése igazolta, hogy az általam elkészített enzimek esetében valóban felcserélődik a vadtípusú enzimek szubsztrátpreferenciája.

szerző

 • Melke Gergő
  Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Telek András
  PhD hallgató, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék
 • Dr. Vértessy G. Beáta
  egyetemi tanár, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék
 • Dr. Tasnádi Gábor
  kutató, Servier Kutatóintézet Zrt. (külső)

helyezés

II. helyezett