Regisztráció és bejelentkezés

A genomi DNS-ben megjelenő uracil kimutatása különböző betegmintákban és betegségmodellekben

A DNS-ben alapvetően 4-féle bázis fordul elő: timin, citozin, guanin és adenin. Ugyanakkor nem szabad azt hinni, hogy csupáncsak négy. A DNS-t normális körülmények között is számos behatás éri, melyek során keletkezhet például uracil is a DNS-ben. Ha a citozin a DNS-ben dezaminálódik, azzal egy uracil keletkezik, ami guaninnal hibás párt képez. Ugyanakkor az uracil bázis „genetikai jelentése” megegyezik a timinével, és az is előfordulhat, hogy timin helyett beépül, ha a dUTP/dTTP arány megnő. Előfordul azonban, hogy a sejt ezt szándékosan teszi, egy „villámevolúciót” előidézve. Ez zajlik le az adaptív immunválasz esetén is. Mi a DNS uracil tartalmát különféle rákos sejtvonalakon és betegmintákban vizsgáltuk meg. A genomi uracil szintet viszont nem olyan egyszerű meghatározni, ezért kutatásunk kiterjedt az ehhez szükséges bioszenzorok effektív előállítására és a termékként kapott fehérjék hatékonyságának feltérképezésére. Munkánk során a kompetens sejtek létrehozásától, a szenzorfehérjék expresszálásán és tisztításán át, azok hatékonyságának vizsgálatával, majd kollaborációs projektekből érkező valódi sejtvonalból izolált, illetve betegmintákból nyert DNS vizsgálatával foglalkoztunk. A teljes folyamatot végig kísérve, dolgozatunkban elemezzük a jelenleg fennálló problémákat, és a kapott vizsgálati eredményekből következtetéseket vonunk le.

szerző

  • Batka András István
    Biomérnöki alapképzési szak, nappali BSC
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Békési Angéla
    tudományos munkatárs, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

helyezés

II. helyezett