Regisztráció és bejelentkezés

Ausztenites korrózióálló acélok huzalelektródás semleges védőgázas ívforrasztott kötéseinek vizsgálata

Ausztenites korrózióálló acélok huzalelektródás semleges védőgázas ívforrasztott kötéseinek vizsgálata

Tóth Tamás MSc. II. évf., Németh Kristóf Msc. II. évf., Mucsi Márk MSc. II. évf.

email: toth.tomi94@gmail.com, nemkristof@gmail.com, mucsimark@gmail.com

Konzulens: Dr. Bobor Kristóf, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

email: bobor@eik.bme.hu

Összefoglaló:

Napjaink gép- és járműiparában előszeretettel használnak ausztenites korrózióálló acélokat a jó mechanikai, alakíthatósági, hegeszthetőségi és egyéb feldolgozhatósági tulajdonságaik miatt. Az ausztenites korrózióálló acélok kötéstechnológiái között egyre nagyobb teret nyer magának a huzalelektródás semleges védőgázas ívforrasztás, mert a technológia jól gépesíthető, kis hőbevitellel jár és gazdaságosan kivitelezhető.

A kutatómunka alapja az volt, hogy az általunk kapott ívforrasztott kötésekben rendre repedéseket lehetett felfedezni. A vizsgálat során a különféle technológiai változókkal készített próbatesteket fűrésszel elvágtuk és metallográfiai csiszolatokat készítettünk belőlük. A csiszolatokról többféle nagyításban készítettünk felvételeket, ahol vizsgáltuk az alapanyag szövetszerkezetét, a forrasztott kötés alakját, illetve a lehetséges folytonossági hiányok és repedések méretét és helyzetét. A legtöbb esetben forraszfém a szemcsehatárok mentén kis mértékben behatolt az alapanyagba. Amennyiben a kötéseket további hő érte, például egy javítás során, az addigi kisméretű kötés teljes mértékben átterjedt az alapanyag túloldalára, így egy szemmel is jól látható repedést hozott lére. Az így létrejött repedéseket pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) segítségével vizsgáltuk.

Megállapítottuk, hogy a repedések oka a túlzott mértékű hőbevitel. Amennyiben utólagos javítás történik, a bevitt többlet hő a már kialakult repedés terjedését elősegíti. A kezdeti repedéseket rézforrasz tölti ki, ami a repedés terjedését szintén elősegíti, mert a forraszanyag lecsökkenti a terjedéshez szükséges energiát. A SEM felvételeken jól látszott, hogy a repedés jellege transzkrisztallin.

Irodalom:

[1] Dobránszky János és társai: Ausztenites acél keményforrasztott kötések mikroszerkezeti sajátságai, 25. Jubileumi Hegesztési Konferencia, Budapest, 2010. május 19‐21.

[2] Berczeli Miklós, Weltsch Zoltán: DP-DC párosított acélok MIG forrasztása, Gradus Vol. 3, No. 2 (2016)

szerzők

 • Mucsi Márk
  Gépészmérnöki mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)
 • Németh Kristóf
  Gépészmérnöki mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)

 • Tóth Tamás Krisztián
  Gépészmérnöki mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

 • Dr. Bobor Kristóf
  adjunktus, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom