Regisztráció és bejelentkezés

Fajlagos forgácsoló erő jellemzése vékonyforgácsleválasztás technológiai körülményei között, akusztikus emisszió és mikrokeménység mérés segítségével

Napjaink miniatürizálódó világában egyre nagyobb az igény a megmunkált felületek minőségének növelésére, a folyamatok optimalizálására. Forgácsolás során az eltávolított forgács jellemző méreteinek csökkenésével azt tapasztalhatjuk, hogy az egységnyi forgácskeresztmetszet eltávolításához szükséges energia exponenciálisan nő. Ez az ún. mérethatás. Vékonyforgácsleválasztás technológiai körülményei között, a tranziens szakaszban -azaz a szerszámél be és kilépésénél- a forgácsoló erők az exponenciális jellegtől való eltérést mutatnak. Az elvégzett kísérletek célja, ezen eltérésének vizsgálata egy speciálisan erre a célra tervezett kísérlet segítségével. A speciális beszúró homlokesztergálás kísérlet előnye, hogy a szerszám forgácsolásba be- és kilépése kevesebb mint egy fordulaton belül történik, így vizsgálható a tranziens szakasz és a leválasztott forgácskeresztmetszet utólagosan mérhető. A forgácsoló erő és a megmunkált felület profilmérését akusztikus emisszió és mikrokeménység mérésekkel egészítettem ki.

Az akusztikus emisszió fogalmán az alakítás során végbemenő, azaz az anyagon belüli szerkezetváltozások során felszabaduló energiát értjük, mely (nagy frekvenciájú) nyomáshullámként terjed az alakításban részvevő testek anyagában. Ez alapján a forgácsolási folyamat alakítási mechanizmusainak indikátorának tekinthetjük.

A forgácsolt felület felszínhez közeli rétegében -a forgácsolás nagy anyagalakító természete miatt- anyagalakítási felkeményedés tapasztalható. A jelenség vizsgálatára mikrokeménység méréseket végeztem, mely során összefüggést kerestem az eltávolított forgácsvastagság és a mikrokeménység értéke között.

szerző

  • Polyák István
    Gépészmérnöki mesterképzési szak
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Biró István
    adjunktus, Gyártástudomány és -technológia Tanszék

helyezés

II. helyezett