Regisztráció és bejelentkezés

Szemcsehalmazok vizsgálatához univerzális vizsgálóberendezés tervezése

A jelenségek és az anyagok vizsgálatára alkalmas szimulációk egyre jobb és megbízhatóbb eredményeket adnak. A pontos szimulációs modell létrehozásához viszont nélkülözhetetlen a valós elemeken végzett mérések által szolgáltatott vizsgálati eredmények kiértékelése és modellbe történő beépítése.

A TDK dolgozat témája egy a szemcsehalmazok vizsgálatára alkalmas univerzális berendezés tervezése.

A Gép- és Terméktervezés Tanszék munkatársai és hallgatói által készített anyagmozgás modellek igazolására csakis tényleges mérések és vizsgálatok szolgáltathatnak pontos viszonyítási alapot. Így igény adódott egy olyan univerzális vizsgálóberendezés létrehozására, melyek képes a kívánt anyagmozgások megvalósítására.

A vizsgálóberendezés anyagmozgáshoz tartozó funkciói a szemcsehalmazok fluidizálása és rázása. A vizsgálóberendezés kompakt, univerzális kialakítása lehetővé teszi e funkciók külön és együttes üzemmódjának biztosítását is.

A kívánt anyagmozgások létrehozása mellet, további fontos szempont volt, hogy a szemcsehalmazok mozgását videóanalízissel is lehessen elemezni. Ennek érdekében a szerkezet részegységeit úgy kellett kialakítani, hogy a tárolóedény átlátszó plexi oldalfallal és a lehető legkisebb kitakarással készüljön el.

A dolgozatban bemutatásra kerül a feladat megoldásához szükséges irodalomkutatás, a végleges vizsgálóberendezés kidolgozásának lépései, a gép felépítése, működése és a továbbfejlesztési ötletek, valamint a kivitelezés felé tett lépések.

csatolmány

szerző

 • Gábor Tamás
  Gépészmérnöki alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Tamás Kornél
  egyetemi docens, Gép- és Terméktervezés Tanszék
 • Dr. Farkas Zsolt
  Egyetemi adjunktus, Gép- és Terméktervezés Tanszék

helyezés

II. helyezett