Regisztráció és bejelentkezés

Acélszerkezet dinamikus viselkedésének paraméteres vizsgálata

Napjainkban az automatizálás és a robotizált rendszerek egyre növekvő térhódítása figyelhető meg. Az ipari folyamatok nagy hányada manapság már részben, vagy teljesen automatizált. Ipari robotokat előszeretettel alkalmaznak raktározás, anyagmozgatás területén, hisz így érhető el a megbízható működés, kis ciklusidők, és ezek által a minőség szinten tartása.

Dolgozatom témája egy robotizált polcrendszer vizsgálatán alapul. Adott a rúdszerkezet geometriai modellje, illetve az alkalmazott robotok és tömegek adatai.

TDK feladatom elsődleges célja egy polcrendszer paraméter vizsgálata rúd végeselemes modellen elvégzett dinamikai vizsgálatok sorozatával. A végeselemes modell programozásával automatikus modellgenerálás és kiértékelés mellett érzékenység-vizsgálat végezhető a rúd típusok terheléseit befolyásoló legfontosabb paraméterekre. Fő célkitűzés annak megállapítása, hogy a rendszerben jelenlévő robotok és tömegek száma, illetve helyzete milyen mértékben befolyásolják a rendszer deformációit, állékonyságát, terheléseit.

A kapott eredmények alapján becslés adható a modellben szereplő paraméterek optimális kiválasztásáról, azaz a polcrendszerben egyidejűleg tartózkodó robotok és tömegek maximális számáról, illetve méretéről, mozgásáról, a terhelések minimalizálása mellett.

szerző

 • Ripcó Ákos
  Gépészmérnöki alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Piros Attila
  egyetemi docens, Gép- és Terméktervezés Tanszék
 • Dézsi Tamás
  vezető tervező, C3D Műszaki Tanácsadó Kft. (külső)

helyezés

Nem ért el helyezést