Regisztráció és bejelentkezés

CAM rendszerek kimeneti tűrésbeállításának hatásvizsgálata és kompenzációs lehetőségeinek kidolgozása

CAM rendszerek kimeneti tűrésbeállításának hatásvizsgálata és kompenzációs lehetőségeinek kidolgozása

Tima Tamás Sándor BSc IV. évf.

e-mail: timaatomi@gmail.com

Konzulens: Dr. Geier Norbert, Gyártástudomány és -technológia Tanszék

e-mail: geier.norbert@gpk.bme.hu

A számítógéppel segített gyártásprogramozó (CAM) szoftverek fő célja a gyártástervezés elősegítése oly módon, hogy a legyártandó alkatrészekhez szükséges mozgáspályákat gyorsan, biztonságosan és rugalmasan generálják. A CAM szoftverekben a kimeneti tűrés (output tolerance) megadásával lehet a nem-prizmatikus felületek síkmetszeteihez generált közelítőmozgások (lineáris vagy kör interpoláció) pontosságát megadni. Amennyiben a CAM szoftverben kikapcsoljuk az egyéb pályafinomításokat, a szoftver a névleges alkatrészkontúrhoz képest adott offset értéken belül generált egyenesekkel és/vagy kisebb körívekkel fogja a névleges kontúrt közelíteni. Ennek következtében a legyártott alkatrész a névleges geometriához képest torz/hibás lesz. Annak érdekében, hogy az alkatrész alaksajátosságai a konstruktőr által megadott tűréseken belül készüljenek el, jellemzően rendkívül kicsi tűrést kell megadni. A túl kis tűrések azonban növelik a programkód hosszát, a memóriaigényt, a program le- és újragenerálási idejét, a gyártási ciklusidőt és kedvezőtlenül hathat a forgácsolási körülményekre, így a felületi érdességre és a szerszám állapotára is. Ahhoz, hogy mindkét egymásnak ellentmondásos követelményt figyelembe vegyük kompromisszumot kell kötni, mely döntés támogatása ösztönözte a téma választásomat.

Kutatásom során az EdgeCAM 2020.1 verziójú szoftverben a körkörös nagyolási ciklus tűrés beállításának hatását vizsgáltam három szinten (0,3 ; 0,001 és 0,0001 mm) az alkatrész méret- és alakhibájára, valamint felületi minőségére. A hatásvizsgálatra kísérleteket végeztem a Gyártástudomány és -technológia Tanszék Kondia B640 típusú megmunkálóközpontján, valamint a DELTA - TECH Kft. HYUNDAI WIA F500 PLUS típusú maróközpontján. A méret- és alakhibákat a Gyártástudomány és -technológia Tanszék Zeiss UC 850 típusú koordináta mérőgépével, a megmunkált felület érdességét a Mitutoyo SJ – 400 műszerrel vizsgáltam. A felület minőségéről egy Dino-lite AD7013MZT típusú mikroszkóppal készítettem fényképeket. A kísérleti eredményeket összevetetettem analitikusan fejlesztett predikciós modelljeimmel és megfigyeltem, hogy a tisztán geometriai számításokkal becsült eredmények önmagukban nem adnak teljes képet a makrogeometriai eltérésekről, a számítások kompenzálásához a konkrét forgácsolási környezet elemzése szükséges.

Irodalom

1. Gerencsér Á., Jacsó Á. (2019) CAM rendszerek korszerű nagyoló ciklusainak kísérleti és szimulációs vizsgálata Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) (2019) 632 p. pp. 145-148. , 4 p.

https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30656321

2. Emmanuel D., Vincent P., Pascal R. (2006) The certification of CAM output toolpaths: A neccessary improvement LaMI, IFMA&UBP, Campus de Clermont Ferrand / les Cezeaux BP265 – 63175 Aubière cedex, France

szerző

  • Tima Tamás Sándor
    Gépészmérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Geier Norbert
    Adjunktus, Gyártástudomány és -technológia Tanszék

helyezés

Jutalom