Regisztráció és bejelentkezés

Reprodukálhatósági vizsgálat reverse engineering technológia alkalmazásával

A TDK dolgozatom során bemutatott feladatom célja egy 3D lézerszkenner pontossági vizsgálata volt, amely a reverse engineering technológia használatával valósult meg. A dolgozatom során a feladataim közé tartozott a fent említett technológia bemutatása, majd az ehhez tartozó eljárások tanulmányozása. A továbbiakban saját tesztdarab tervezése és legyártása következett, melyen az ismertetett eljárások egyikét, a 3D szkennelést elvégeztem és az adott lézerszkenner pontosságát tudtam vizsgálni. A legyártott, majd beszkennelt mintadarab újragyártásához szükséges műveleteket végrehajtottam, s a pontossági vizsgálatok megkezdéséhez sikeresen le is gyártottam a munkadarabom másolatát. Ezután a két darab mérése következett, amelyből a használt 3D szkenner pontossága vizsgálhatóvá vált. A dolgozatomban bemutatásra kerültek a feladataim elkészítéséhez nélkülözhetetlen folyamatok, a felhasznált eszközök jellemzői továbbá az alkalmazott programokkal kapcsolatos információk. Az általam használt mérőeszköz egy ZScan 700 típusú 3D lézerszkenner volt, mellyel a szkennelést végrehajtottam. Az utómunkálatokhoz az Autodesk szoftvercsaládból a ReCap, valamint a Fusion 360 volt a segítségemre. A mintadarab és a reprodukált test összehasonlító mérésére a ZEISS UMC 850 koordináta mérőgéppel került sor. A mérési eredményekből arra lehet következtetni, hogy a különböző síkokban eltérő pontossággal értelmezi a pontok helyzetét a lézerszkenner, például az xy síkkal párhuzamos síkok z irányú koordináta értékei esetén tapasztaltam jelentősebb eltéréseket.

Szakirodalom:

[1] Horváth Mátyás – Markos Sándor: Gépgyártástechnológia (Műegyetem Kiadó, 2002)

[2] Sarka Ferenc – Dr. Szente József: Interaktivitás a tervezésben és a prototípusgyártásban

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G3_05_ebook_interaktivitas_a_tervezesben_es_a_prototipusgyartasban/G3_05_interaktivitas_a_tervezesben_es_a_prototipusgyartasban_35_35.html/

szerző

  • Tihanyi Boglárka
    Gépészmérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Gyurika István Gábor
    adjunktus, Gyártástudomány és -technológia Tanszék

helyezés

II. helyezett