Regisztráció és bejelentkezés

Diszkrét eseményalapú szimulációs keretrendszer fejlesztése gyártási folyamatok elemzésére

Ha egy komplex rendszerrel rendelkező, gyártási tevékenységgel foglalkozó vállalat napjainkban versenyképes szeretne maradni, elengedhetetlen számára, hogy a rendelkezésére álló erőforrásokat minél hatékonyabban ki tudja használni, folyamatait összehangoltan tudja működtetni. A termelési és logisztikai folyamatokkal kapcsolatos vizsgálatokat viszont egy komplexebb rendszer esetében már nem lehet analitikus módon elvégezni, ekkor a rendszer modelljét felépítve, majd szimuláció segítségével kiértékelve juthatunk csak eredményre.

A dolgozat célja az előző évi TDK dolgozatom újragondolásaként egy platformfüggetlen, diszkrét eseményalapú szimulációs könyvtárcsomag létrehozása, amely segítségével egy gyártórendszer folyamatai elemezhetőek. Egy ilyen rendszer létrehozásának végső célja, hogy az elemzések eredményei a döntéstámogatás során könnyen felhasználhatóak legyenek.

A diszkrét eseményalapú szimulációval és a gyártási folyamatok modellezésével kapcsolatos irodalomkutatás, a piacon fellelhető megoldások áttekintése után dolgozatomban bemutatom az általam fejlesztett keretrendszert, amelynek fő előnye, hogy a platformfüggetlen, az igényeknek megfelelően bővíthető, és általánosságából adódóan a megoldani kívánt feladathoz igazítható. A keretrendszer képes egymással soros és párhuzamos kapcsolatban álló megmunkálóállomások és tárolók modellezésére, konstans és szórással terhelt ciklusidők kezelésére, a munkadarabok eltérő idők miatti torlódásának szimulációjára, és a gyártórendszerrel kapcsolatos statisztikai adatok megjelenítésére. A keretrendszer működését, felhasználói felületét példákon keresztül illusztrálom, illetve egy példán keresztül bemutatom a keretrendszer optimalizációs moduljának működését is.

Irodalom:

1. Averill M. Law, W. David Kelton: Simulation Modeling & Analysis. McGraw-Hill Education, New York, 2015.

2. Jerzy Tyszer: Object-Oriented Computer Simulation of Discrete-Event Systems

szerző

  • Heszler András
    Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Szaller Ádám
    PhD hallgató, Gyártástudomány és -technológia Tanszék

helyezés

I. helyezett