Regisztráció és bejelentkezés

Szerszámgép főorsó rezgésvizsgálattal történő állapotfelmérése

A megfelelő minőségű termékek gyártásához a népszerű 3D technológia mellett továbbra is szükség van forgácsoló megmunkálásokra. Az ezekhez használt CNC- és automata vezérlésű gépek nagyszámban kerülnek alkalmazásra világszerte. A folyamatos termelést biztosító szerszámgépek élettartama azonban véges: rendszeres szervizelésre, karbantartásra szorulnak, melyek során a gépeket ki kell venni a termelésből. A kiesett idő a profit csökkenését eredményezi, ezért a cégek törekednek arra, hogy ez az idő minél kevesebb legyen.

A szervizelési munkálatok rendszerint állapotfelméréssel kezdődnek. Annak érdekében, hogy a szervizelés hatékony legyen, meg kell állapítani, hogy mely alkatrészek sérültek, használódtak el, illetve azt, hogy milyen mértékben. Ennek során szükség lehet a szerkezet bontására, ami többlet időt vehet igénybe. A rezgésdiagnosztika lehetőséget ad arra, hogy roncsolásmentesen, szerelés nélkül vizsgáljuk meg egy adott gépelem állapotát.

Dolgozatomban egy szerszámgép főorsó állapotfelmérését végeztem el a fent említett módszer segítségével. A tudományos munka kezdeteként összefoglaltam, elemeztem a CNC szerszámgépek fő alkatrészeit, azok elhasználódási eseteit, folyamatait. Ezen belül bővebben kitértem a dolgozatom fő témájaként megjelenő szerszámgép főorsó kopási folyamataira. Megvizsgáltam a rendelkezéseimre álló források és tapasztalatok alapján az említett alkatrész kopási folyamatának tendenciáját, illetve az elhasználódás fázisait. A kutatómunka szerves részét a Yamazaki Mazak szerszámgép gyártó- és forgalmazó cégnél végeztem, ahol a valós ipari tapasztalatokra szert téve kutathattam ezeket a folyamatokat. A következőkben annak érdekében, hogy a folyamat egészében értelmezhető legyen, a kopást előidéző okokat is kutattam, valamint elemeztem ezek minimalizálhatóságát is. Az összegyűjtött elméleti ismereteket felhasználva megállapítottam az ipari konzulensem által meghatározott főorsó kopási mértékét. A mérés során egy SKF Wireless MicroVibe típusú rezgésmérő műszer segítségével különböző működési állapotok mellett megmértem a főorsó rezgési jellemzőit. A mérési eredményeket az ipari konzulensem segítségével, illetve a mérőberendezés szoftveres támogatásának használatával kielemezve megállapítást tettem a főorsó kondíciójára vonatkozóan.

A téma hasznosságát bizonyítja, hogy alkalmazásával szerelés nélkül vizsgálhatjuk meg komplex szerkezetek állapotát. Összetett, nagyméretű, drága gépek karbantartásánál elsődleges előnyt élvez a technológia többek között a gyorsasága, praktikussága miatt. A kutatómunkám effektíven elősegítheti a szerszámgépek alkatrészeinek vizsgálatát, segítséget adhat a megfelelő mérési módszer kiválasztásához.

Irodalom:

Lipovszky György: Gépek rezgésvizsgálata és a karbantartás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981

Dr. Dömötör Ferenc (szerk.): A rezgésdiagnosztika elemei, SKF Svéd Golyóscsapágy Rt., 1996, Rezgésdiagnosztika I.-II., Főiskolai Kiadó, 2008

Dr. Nagy István: Műszaki Diagnosztika I. Rezgésdiagnosztika, Delta-3N Kft., 2006

S. Saravanan, G.S. Yadava,P.V. Rao: Condition monitoring studies on spindle bearing of a lathe, Springer-Verlag London Limited 2005, 2005

szerző

  • Bilakovits Áron
    Gépészmérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Gyurika István Gábor
    adjunktus, Gyártástudomány és -technológia Tanszék

helyezés

II. helyezett