Regisztráció és bejelentkezés

Manuális és számítógéppel segített CNC programozás összehasonlítása ipari példán keresztül

Manuális és számítógéppel segített CNC programozás összehasonlítása ipari példán keresztül

Martonosi Árpád András BSc IV. évf.

e-mail: marpad1305@gmail.com

Konzulens: Geier Norbert, BME Gyártástudomány és -technológia Tanszék

e-mail: geier@manuf.bme.hu

A mai felgyorsult világban a versenyképességhez és a konkurencia előtt történő haladáshoz elengedhetetlen a piacon felsorakozó gyártással foglalkozó cégek számára, hogy folyamataikat optimalizálják, tökéletesítsék. Ennek a szemléletnek megfelelően célom, hogy a Fémalk Zrt. által alkalmazott manuális CNC programozást összehasonlítsam a számítógéppel támogatott (CAM) programozási módszerrel. Vállalkozásom lényege, hogy kiderítsem azt, hogy a CAM szoftver alkalmazásával optimális megmunkálási programok készülhetnek-e a jelenleg alkalmazott kézzel írt programokhoz képest. Az összehasonlító elemzés szempontjainak a programozások és az elkészült programok technológiai és gazdasági vonzatait választottam.

A munkámat a témához kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintésével, tanulmányozásával kezdtem. Egy termék CNC gépen történő megmunkálásához szükséges annak NC programja, ez pedig a gyártástervezés egyik végterméke. Éppen ezért fontos volt, hogy elsajátítsam a gyártástervezési lépéseket és a feldatok megoldási metódusait. Az említett termék technológiai tervei régiek emiatt szükségszerű volt a gyártástervek újragondolása. Így az irodalomkutatást követően a választott alkatrész gyártástervezését végeztem el. Igyekeztem olyan változtatásokat eszközölni a tervekben, melyekkel tovább csökkenthetem a megmunkálási időket és költségeket. A tervek elkészültével hagyományos módon, manuálisan megírtam a forgácsoló megmunkálás NC programját.

A számítógéppel támogatott programíráshoz szükségem volt a termék gyártására legalkalmasabbnak választott megmunkáló központ CAD modelljére. Ezt az Inventor 2014 szoftverrel készítettem el. A szerszámgép CAM-es környezetbe történő integrálása során felruháztam a gépet a valós jellemzőivel. Ezen feladatokat követően a posztprocesszor fejlesztése következett. Ezeket a feladatokat az Edgecam program segítségével végeztem el és itt történt a megmunkálás mozgáspályáinak meghatározása, majd pedig az NC programgenerálás.

A dolgozatom eredményeképp elkészült egy esettanulmány, mely rámutat a manuális és számítógéppel segített CNC programozás különbségeire valós ipari példán keresztül.

Irodalom:

[1] M. Peter, K. Dušan, H. Zuzana, M. Dusan, N. Lukasz: The Differences in Programming Production of Thin Walled Components through Various CAM Programs, Procedia Engineering. Vol 149, 2016, pp 321-328

[2] B.R. Borkar, Y.M. Puri, A.M. Kuthe, P.S. Deshpande: Automatic CNC Part Programming for through Hole Drilling, Procedia Materials Science, Vol 5, 2014, pp 2513-2521

[3] Szegh Imre: Gyártástervezés, Műegyetem Kiadó, Budapest, 1996.

[4] Mátyási Gyula: NC technológia és programozás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001.

szerző

  • Martonosi Árpád
    Gépészmérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Geier Norbert
    Adjunktus, Gyártástudomány és -technológia Tanszék

helyezés

II. helyezett