Regisztráció és bejelentkezés

Ballbar alkalmazása szerszámgépek forgó tengelyinek pontossági vizsgálatára

A több tengelyes CNC megmunkáló központoknál a forgó asztal a munkadarab orientációját hivatott változtatni a szerszámhoz képest. Ezek a gépek napjainkban a jó hatásfokú és pontos gyártási minőség elengedhetetlen eszközei. A forgó illetve billenő asztalok beállítása igen bonyolult és ezek geometriai hibái komoly hatással vannak a kész munkadarab pontosságára. Ezáltal ezek hibáinak felmérése kulcsfontosságú kérdés a géppontatlanság diagnosztizálásakor. Ha adott lenne egy egyszerű és hatékony módszer, amellyel mérhetők lennének ezeknek a gépelemeknek a hibái, a többtengelyes gépek teljesítményének nagymértékű fejlődését eredményezné.

Jelenleg a forgó tengelyek pontossági mérésére több lehetséges megoldás is létezik, ilyen például a lézeres interferométer forgó indexeléssel, de ezek a módszerek rendszerint drágák, időigényesek és magasan képzett szakembert igényelnek.

A dolgozatom témája a fent említett négy illetve öt-tengelyes szerszámgépek forgó tengelyeinek pontatlanságának feltárására illetve kimérésére mutat be egy módszert. A mérés során egy ballbart használunk, amely egy hosszmegváltozás érzékelésén alapuló mérőeszköz. Ezt az eszközt elsősorban szerszámgépek lineáris tengelyeinek pontossági méréseire illetve hibadiagnosztikára alkalmazzák.

Dolgozatomban bemutatok egy módszert, amellyel feltárhatók az ISO230-7 szabvány által definiált forgó tengely hibaparaméterek egy ballbar segítségével. Bemutatom az ehhez szükséges matematikai megoldó metódust és ez alapján általam elkészített kiértékelő szoftvert. Bemutatom továbbá a mérés során jelen levő hibaforrásokat és ezek kiszűrésére alkalmas módszereket.

A mérést és annak kiértékelését elvégeztem egy bölcsős elrendezésű szerszámgép C tengelyének hibafeltárásán keresztül. Dolgozatomban végül bemutatom ennek eredményeit.

szerző

 • Hettinger Márk
  Gépészmérnöki mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Markos Sándor
  c. egyetemi docens, Gyártástudomány és -technológia Tanszék
 • Hart Balázs
  PhD hallgató, Gyártástudomány és -technológia Tanszék

helyezés

I. helyezett