Regisztráció és bejelentkezés

Reaktor védőcsőblokk hőmérséklet ellenőrző csonk felszabályozási módszereinek elemzése

Munkám folyamán nem titkolt szándékom volt egy kicsit közelebb hozni az atomerőművi technológiát a gyártástechnológiával: TDK dolgozatomban egy adott, Magyarország egyetlen atomerőművében már évek óta fennálló ipari problémát és annak lehetséges megoldásait vizsgáltam, elemeztem. Az atomerőművekben – így a Paksi Atomerőműben is – a reaktor és az üzemanyag között folyamatos mérésekre (neutron–, illetve hőmérséklet mérések) van szükség, hogy ellenőrizhessék a biztonságos működés paramétereit. Ezen zónaellenőrző hőmérsékletméréseknek kivezetései a reaktor védőcsőblokkjában található hőmérséklet ellenőrző, úgynevezett TK (termokontroll) csonkok.

A csonkok tömörségét nikkel tömítőgyűrűk segítségével oldják meg, azonban a tömítés számára kialakított gyűrűfészkeknek szigorú geometriai, alaki és felületi előírásai vannak. Ezek a gyűrűfészkek azonban a működés során torzulnak, deformálódnak, a tömítőgyűrűk nikkeltartalma felrakódik és réteget képez a tömítő felületen, ezért az egyes főjavítások után nem lehet újra összeszerelni a csonkokat, mert nem fér be, nem illeszkedik a tömítés. A feladatom során a TK csonkok feljavítási módszereit, azaz a gyűrűfészkeken lerakódott nikkel maradványok eltávolításának lehetséges megmunkálási megoldásait vizsgáltam. Kitértem a munkavégzés szigorú szabályaira, a munkálatok alatt felmerülő problémákra is, ezzel már előzetesen is megvilágításba helyezve, hogy miért zárhatók ki azonnal egyes akár triviálisnak is tűnhető megoldások. A felmerülő javítási eljárásokat részletesen elemeztem előkészítési és megmunkálási idő, a felmerülő költségek, illetve az alkalmazott eszközök és munkaerő szempontjából, majd ezen jellemzők alapján össze is hasonlítottam őket, így választva ki az ipari alkalmazhatóság szempontjából legmegfelelőbb módszert. A vizsgált eljárások sorában említést tettem többek között a különböző már alkalmazott kísérleti eljárásokról is, amiket eddig átmeneti megoldásokként alkalmaztak, hiszen a blokkok nem állhatnak addig, míg végleges megoldás nem születik a problémára. Ezek egyike sem nyújtott eddig kifogástalan végeredményt, éppen ezért is vált szükségessé egy, a TDK dolgozatom legfőbb feladatát képező felülvizsgálati elemzés.

A probléma, de főleg a TK csonkok fontosságának megértése céljából a dolgozatomban rövid átfogó képet nyújtok az atomerőmű működéséről is, kiemelten kezelve benne a csonkokat, azok elhelyezkedését, illetve a nukleáris energiatermelési láncban betöltött szerepét.

Irodalom:

1. Dr. Horváth Mátyás, Dr. Markos Sándor (2013): Gépgyártástechnológia I, II. BME Printer Kft., Budapest.

2. Dr. Csom Gyula (1997): Atomerőművek üzemtana I. Műegyetemi Kiadó, Budapest.

3. Dr. Csom Gyula (2005): Atomerőművek üzemtana II/1,2. Műegyetemi Kiadó, Budapest.

4. Dr. Csom Gyula (2012): Atomerőművek üzemtana II/4. Műegyetemi Kiadó, Budapest.

5. Szabó Benjámin (2004): Atom Kor Kép. Új Palatinus Könyvesház Kft., Budapest.

szerző

  • Eigemann Réka
    Gépészmérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Gyurika István Gábor
    adjunktus, Gyártástudomány és -technológia Tanszék

helyezés

Jutalom