Regisztráció és bejelentkezés

Mart gránit felületek élkitöredezését minimalizáló technológiák kutatása

A természetes köveket, így a gránitokat is az építőiparban többek között burkolatelemi anyagként, a gépgyártástechnológiában a koordináta-mérőgépek asztalainak, valamint az ultraprecíziós esztergagépek ágyainak általános anyagaként egyaránt előszeretettel alkalmazzák. A kövek megmunkálására a gyártási költségek csökkentése érdekében egyre gyakrabban automatizált működésű szerszámgépeket alkalmaznak. A TDK dolgozatom témája a mart gránit felületek élkitöredezését minimalizáló technológiák kutatása köré szerveződik. A kutatás célja az volt, hogy megvizsgáljuk a mart gránit felületek felületi érdességét és fényességét, a mart gránit felületek éleinek élkitöredezési mértékét a kőmaró szerszámban található, gyémánt szegmensek méretének függvényében.Első lépésként a nemzetközi szakirodalomat dolgoztam fel. Megkerestem, hogy eddig mely kövek felületi érdességét, valamint fényességét, milyen megmunkálások esetén vizsgálták, milyen módszerekkel. Ezek alapján következtettem, hogy a kutatásom témája időszerű és létjogosult. Következő lépésként meghatároztam a témavezető és a konzulens segítségével az élkitöredezés csökkentését megvalósítható, a kutatásban változóként résztvevő technológiai paramétereket, majd a meghatározott technológiai paramétereket figyelembe véve felállítottam a kutatáshoz tartozó kísérlettervet.A kíséletterv alapján meghatároztam a kutatásokhoz szükséges gyártási folyamatok terveit, kiválasztottam a kísérlet folyamán használt gépet, a három különböző gránit szemcse mérettel rendelkező szerszámot és meghatároztam a marás során használt technológiai adatokat. Az így meghatározott technológiai paraméterekkel a Woldem Kft. által biztosított kőmaró gépen végrehajtottam a kövek megmunkálást.A marások után, a mérés és kiértékelés következett. Mértem a mart gránit felületek felületi érdességét és fényességét, és a mart gránit felületek éleinek átlagos élkitöredezési mértékét, a Győrben található Széchenyi István Egyetem profilmérő lézerszkennerével. A különböző technológiai paraméterekkel előállított mintafelületeknél kapott adatokat, összehasonlítottam, értékeltem.Utolsó lépésként statisztikai elemzést készítettem, melyben vizsgáltam az egyes élkitöredezést csökkentő technológiák hatékonyságát és összefüggést kerestem a fentebb már említett három féle mért adat, és a szerszámok gránit szemcse nagysága között.

Budapest, 2015. szeptember 27.

Irodalom:

1. Gyurika István Gábor: Mart gránit felület-élek minősítése és kitöredezésének vizsgálata technológiai optimalizálás céljából, Budapest, 2015. január

2. Woldem Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.: Kőmarás leírás, www.woldem.hu

3. Adler, Markova, Granovszkij: Kísérletek tervezése optimális feltételek meghatározására, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977

szerző

 • Ferenczy Anna Zsófia
  Gépészmérnöki alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Gyurika István Gábor
  adjunktus, Gyártástudomány és -technológia Tanszék
 • Dr. Szalay Tibor
  egyetemi docens, Gyártástudomány és -technológia Tanszék

helyezés

II. helyezett