Regisztráció és bejelentkezés

Közeltéri szkenner mozgó- és vezérlő egységeinek kifejlesztése

A TDK munkám témáját a Robert Bosch Kft. Budapesti Fejlesztő Központjának EMC (Elektromágneses Kompatibilitás) csoportjánál végzett gyakornoki feladataim motiválták. Koncepciót készítettem sugárzott elektromágneses tereket alkalmazó automatizált mérések végzésére lehetőséget biztosító robot rendszer megvalósítására vonatkozóan.

A mérési idő és a mérési bizonytalanság csökkentése érdekében, egy orientációval, három tengely mentén mozogni képes, számítógép által vezérelt mechanikai konstrukciót terveztem, mely a mérő személy fizikai beavatkozását küszöböli ki egy tesztelendő eszköz adott felülete mentén definiált nagyszámú mérőpont közti antenna állítás szüksége esetén.

Irodalomkutatásom részeként többféle lehetőséget tártam fel a megvalósításra vonatkozóan.

Egy mozgó egységet és vezérlő elektronikát tartalmazó egyedi rendszer tervét alkottam meg, melyben az elektronika X-Y-Z pozíció információt képes fogadni szabványos adatkommunikáció formájában egy személyi számítógéptől.

Az EMC mérés során, az aktív egyidejű adatgyűjtésért, a Robert Bosch Kft. által rendszeresített, már rendelkezésre álló felhasználói felület volt felelős, ezért ezen szoftver kifejlesztése túlmutatott az adott feladat keretein.

A dokumentált koncepciót a Robert Bosch Kft. EMC méréstechnikai szakértői felülvizsgálták és kutató, ill. fejlesztő tevékenységeik támogatására való rendszeres alkalmazásra alkalmasnak minősítették.

Irodalom:

1. Tzimenakis, J. - Holland, D.: Understanding the EMC Directive.Everything Made Clear, Bridgend, Gainspeed, 2000

2. Dr. C. A. Paulson, Prof. D. W. Van Der Weide: Scanning Probe Microscopy, 2007

3. Greene, Frank M.: Development of electric and magnetic near-field probes, 1975

szerző

 • Takács Annamária
  gépészmérnöki
  nappali alapszak

konzulensek

 • Dr. Gyurika István Gábor
  adjunktus, Gyártástudomány és -technológia Tanszék
 • Dr. Nagy Sándor
  c. egyetemi tanár, Gyártástudomány és -technológia Tanszék

helyezés

II. helyezett