Regisztráció és bejelentkezés

Lackner tengely gyártástechnológiai optimalizálása

Lackner tengely gyártástechnológiai optimalizálása

Leitol Szilárd IV. évf.

Konzulens: Gyurika István, Gyártástudomány- és technológia Tanszék

TDK dolgozatomban a CNC Rapid Kft.-nél gyártandó Lackner fordulatszám-jeladó tengely gyártási technológiájának áttervezési folyamatát mutatom be. Az áttervezési igény amiatt jelentkezett, mert a megrendelő spanyol vállalat egy nagyobb darabszámú megrendelést nyújtott be a győri székhelyű céghez, mint korábban, s amelyet a régebbi technológiával nem tudtak volna határidőre leszállítani. Dolgozatomban bemutatásra kerül a kezdeti kiindulási állapottól a folyamat egyes javítási lépésein keresztül a célul kitűzött, és elért végső állapot.

Az alkatrészek gyártásával foglalkozó győri illetőségű cégnél volt szerencsém eltölteni a nyári szakmai gyakorlatomat, mely közben merült fel a fentebb említett kihívás. A CNC Rapid Kft. alkalmazásában álló technológus kollégával karöltve vágtunk bele a feladat teljesítésének. Első körben megismerkedtem a munkadarab műszaki rajzával, majd ez után megtekintettük, hogy mely gépeken folyik a tengely megmunkálása. Felmértem a kezdeti állapotot gyártástechnológiai-, szerszámozási- és ellenőrzési szempontból. Tudományos munkámban bemutatnám az általunk hibásnak vélt és újragondolást igénylő megmunkálási műveletetekben rejlő lehetőségeket.

A javítási folyamat során mindig csak egy műveletelem optimalizálásán dolgoztunk, mivel így láttuk fenntarthatónak a párhuzamosságot a folyamatos gyártás és a készre munkálás optimalizálásának elérésében. Bemutatom, hogy az egyes javítottság fokait mily módon, milyen új szerszámok vagy éppen technológiai paraméter változtatásával sikerült abszolválnunk. Részletesen szólnék arról is, hogy az elkészült munkadarabokat miképp ellenőrzi a gépkezelő a szerszámgép mellett és, hogy történik mindez a mérőszobában. Ezen kívül külön fejezetben térnék ki arra is, hogy az előgyártmány méretének és az nc megmunkálási program összehangolásával is jelentős gazdasági megtakarítást érhetünk el.

Utolsó lépés gyanánt összefoglalnám az általunk megálmodott és feljavított eljárás gyártástervét, műveleti sorrendjét, valamint az anyagválasztást. Összehasonlítást végeznék a kiindulási és az elért folyamat között technológiai, és költséghatékonysági szempontból, majd bemutatnám a jövőben még alkalmazható, fejlesztésre irányuló lépések terveit.

Tudományos Diákköri munkám célja tehát a fordulatszámmérő-jeladó tengely gyártási optimalizálási folyamatának bemutatása és dokumentálása.

Irodalom:

1. Dr. Bali János: Forgácsolás, Tankönyvkiadó, Budapest (1985)

2. Dr. Mátyási Gyula: NC Technológia és Programozás 1., Műszaki könyvkiadó, Budapest (2001)

3. Dr. Szegh Imre: Gyártástervezés, Műegyetemi kiadó (1996)

szerző

  • Leitol Szilárd
    gépészmérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Dr. Gyurika István Gábor
    adjunktus, Gyártástudomány és -technológia Tanszék

helyezés

Jutalom