Regisztráció és bejelentkezés

A vágósebesség felületi érdességre és csúszásbiztonságra gyakorolt hatásának vizsgálata kövek marásánál

A vágósebesség felületi érdességre és csúszásbiztonságra gyakorolt hatásának vizsgálata kövek marásánál

Fogarassy Márton BSc V. évf., Kun Zsuzsanna BSc III. évf.

e-mail: fogmarton@gmail.com; zsuzsanna.kun1991@gmail.com

Konzulens: Gyurika István Gábor, Gyártástudomány- és technológia Tanszék

Dr. Gálos Miklós, Egyetemi tanár, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék

A különböző típusú köveket széles körben használják burkolatként, díszítőelemként, valamint a gépgyártás területén is jelentős szerephez jutottak, mint szerszámgépágyak, vagy mérőasztalok alapanyagai. Annak ellenére, hogy használatuk széles körben elterjedt, a kövek megmunkálásával kapcsolatos nemzetközi kutatások száma csekély, így a kőtermékek előállításának tervezése és kivitelezése a legtöbb esetben napjainkban is tapasztalati adatok segítségével történik. Az általános technológiai fejlődés és az NC vezérlésű kőmegmunkáló gépek utóbbi években tapasztalható térnyerése szükségessé teszi, hogy a kövek megmunkálási területén is részletesebb és széles körben alkalmazható összefüggéseket állítsunk fel.

A TDK munka célja az NC vezérlésű kőmegmunkáló központon végrehajtható marási technológia vizsgálata, azon belül is a vágósebesség felületi érdességre és csúszásbiztonságra gyakorolt hatásának kutatása. Első feladatunk a nemzetközi szakirodalomban való vizsgálódás volt, mely kutatás során megismertük az automatikus kőmegmunkálási folyamatokkal kapcsolatos kutatásokat és kísérleti eredményeket. Az irodalomkutatást követően felállítottunk egy olyan megmunkálási és mérési rendszert, amelynek segítségével vizsgálni tudtuk a megmunkálás paramétereit. A vizsgálatok során három, különböző átlagos szemcsenagysággal rendelkező gránit, valamint egy forrásvizi mészkő esetében vizsgáltuk meg, hogy 5 különböző vágósebesség mellett miként alakulnak a felületi érdességi, valamint a csúszásbiztonsági értékek. A marási folyamatot a Woldem Kft.-nél található, a kőmegmunkálásra kifejlesztett, NC vezérlésű megmunkáló központon végeztük el. A csúszásbiztonságot egy, a BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszéken lévő SRT ingás vizsgálati rendszerrel határoztuk meg. A felületi érdességi értékeket a Gyártástudomány és –technológia Tanszék mobil érdességmérőjével vizsgáltuk. A mérési eredményeket figyelembe véve végezetül mikroszkóppal is megvizsgáltuk a kialakult felületeket. TDK munkánk eredményeképpen létrejött egy kőmegmunkálásokkal kapcsolatos forrásanyag, amelyek a későbbiekben diplomamunkákhoz, vagy doktori tevékenységhez adhat kiindulási alapot. A vizsgálatok során pedig olyan diagramokat állítottunk fel, amelyek egyértelműen megmutatják különböző szemcseméretű kövek esetében a vágósebesség felületi paraméterekre gyakorolt hatását.

Irodalom:

1. Ribeiro, R. P., Paragassú, A. B., Rodrigues, J. E.: Szilikátos kőtömbök vágása; A szöveszerkezet és az ásványszerkezet hatása. Bull Eng Geol Environ (2007) 66: 101-107

2. Ribeiro, R. P., Paragassú, A. B., Moreiras, S. T. F.: A szilikátos kőtömbök felületi érdességét befolyásoló tényezők. Bull Eng Geol Envireon (2011) 70:625-631

3. H. Huang, Y. Li, J. Y. Shen, H.M. Zhu, X. P. Xu: Gránitfelület mikroszerkezeti változásainak vizsgálata csiszolásos megmunkálásoknál. Journal of Materials Processing Technology 129 (2002) 403-407

szerzők

 • Kun Zsuzsanna
  gépészmérnöki
  nappali alapszak
 • Fogarassy Márton
  gépészmérnöki
  nappali alapszak

konzulensek

 • Dr. Gyurika István Gábor
  adjunktus, Gyártástudomány és -technológia Tanszék
 • Dr. Gálos Miklós
  Egyetemi tanár, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék

helyezés

I. helyezett