Regisztráció és bejelentkezés

Nyomástartó edények szilárdsági vizsgálata végeselem módszerrel

Nyomástartó edények szilárdsági vizsgálata végeselem módszerrel

Marinkó Ádám MSc I. évf.

e-mail: marinko.adam@gmail.com

Témavezető: Dr. Nagy András, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

e-mail: nagy.andras@mail.bme.hu

Tanszéki konzulens: Dudinszky Balázs, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

e-mail: dudinszky@mail.bme.hu

A dolgozat belső gáznyomással terhelt kúpos fenékkel és kosárgörbe idomú zárófelülettel határolt egyszerű nyomástartó edény szilárdsági vizsgálatával foglalkozik. A kiinduló geometriai, terhelési, szerkezeti anyag (szénacél) adatok alapján először szabványos számítással kerül meghatározásra az edény egyes részeihez tartozó szilárdságilag szükséges falvastagságok értékei.

A további vizsgálatok során az edény tényleges falvastagsága az előzőkben számítottak figyelembevételével került felvételre.

A végeselemes modellezés Ansys programmal történt, melynek során először a referenciának számító kétdimenziós, majd ezt követően a 3D-s modell került kidolgozásra. A végeselemes számítások a szerkezeti anyag rugalmas tartományára vonatkoztak.

A dolgozat az egyes feszültséggyűjtő helyeknél a kétféle modellel számított eredmények között tapasztalt eltérések lehetséges okait is vizsgálja, és felvázolja a modell pontosításának lehetséges irányait, mely egy következő dolgozatban kerül kifejtésre.

Irodalom:

1. Turba József, Németh Jenő: Vegyipari készülékek tervezése, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1973.

2. Pálfi Zoltán: Vegyipari készülékek. Szerkesztési atlasz, Műszaki Könyvkiadó, 1986.

3. AD Merkblatt szabvány, B jelű lapok, 1995. januári kiadás

4. Varga László: Nyomástartó edények tervezése, Tankönyvkiadó, Budapest, 1984.

szerző

  • Marinkó Ádám
    Gépészmérnöki mesterképzési szak
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Nagy András
    Egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

Jutalom