Regisztráció és bejelentkezés

Hőszivattyúk alkalmazási lehetőségei a távhőtermelésben

A magyar távhő és ezen belül a budapesti távhőszolgáltatás energiaforrása döntő többségben a földgáz. Ennek legfőbb hátránya, hogy a tüzelőanyagot importból kell fedezni, amely függőséget jelent az exportáló országoktól. Az energiahordozó ára változó, sok esetben állami támogatás szükséges alacsonyan tartásához, továbbá a politikai viszonyok veszélyeztethetik az ellátásbiztonságot.

Ezen okoknál fogva és a környezetszennyezésre való tekintettel a hőigényt megújuló energiaforrásokból igyekszik fedezni a távhőszolgáltató. Magyarországon a magas geotermikus gradiens értéknek köszönhetően több településen megvalósult a geotermikus energia távhőben való hasznosítása. Budapesten működik az ország egyetlen Hulladékhasznosító műje, amely kapcsolt hő- és villamosenergia-termelést valósít meg, ezzel bekapcsolódva a rendszerbe.

Dolgozatomban egy budapesti szennyvíztelep hulladékhőjének hőszivattyúval való hasznosítását, mint megújuló energiaforrást vizsgálom technológiai, gazdasági szempontokon keresztül. A hőszivattyú működése során egy alacsonyabb hőmérsékletű helyről hőt vonunk el, amit a magasabb hőmérsékletű helyre szállít. Ezen elv segítségével az átlagosan 16 °C-os szennyvíz hőjét szivattyúzzuk a távhőrendszer hőmérsékleti szintjére, majd kapcsoljuk be a rendszerbe. Számításaim során gazdasági, megtérülési becsléseket is végeztem, ezzel is vizsgálva a projekt megvalósíthatóságát. Megbecsültem továbbá a kiváltott földgáz mennyiségét, illetve vizsgáltam a szükséges villamos energia előállításának paramétereit.

A hőszivattyúk magyarországi elterjedése még kezdeti fázisban jár, nem úgy, mint Svájcban vagy Svédországban, ahol megújuló források lehetővé tették a szükséges villamos energia környezetkímélő előállítását. Ezzel a technológia teljesen zöld energiaforrásnak tekinthető.

szerző

 • Somorai Anna
  Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Orbán Tibor
  műszaki vezérigazgató-helyettes, FŐTÁV Zrt. (külső)
 • Dr. Bihari Péter
  egyetemi docens, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

helyezés

Jutalom