Regisztráció és bejelentkezés

Erőmű optimális telephelyének megválasztása multiágens modell segítségével

Jelen TDK dolgozatomban az erőművi beruházások telephelyválasztásának optimalizálásával foglalkozom. Egy erőmű telephelyének adottságai nagymértékben befolyásolhatják a létesítmény beruházási- és későbbi üzemeltetési költségeit. Emiatt rendkívül fontos, hogy a telephely megválasztása különböző vizsgálatok, részletes elemzések alapján történjen.

Hagyományosan egy hőerőmű telephelyét elsősorban műszaki szempontok alapján választották ki. Ezek jellemzően a hűtővíz és a tüzelőanyag rendelkezésre állása, az infrastruktúra kiépítettsége, illetve egyéb, a kivitelezés műszaki megvalósíthatóságát befolyásoló tényezők voltak. Ezek mellett manapság egyre inkább előtérbe kerülnek a létesítmény társadalmi elfogadottságával és az üzem környezeti hatásaival összefüggő szempontok is. A telephely környezetében élő lakosság hozzáállása ugyanis jelentősen befolyásolhatja a beruházás engedélyeztetését és kivitelezési időtartamát, hatást gyakorolva ezzel a beruházási költségek alakulására. A beruházás negatív lakossági megítélése jellemzően az erőmű feltételezett veszélyeiből és a koncentrált környezeti externáliákból adódik. Ezt pozitívan befolyásolhatja a térségben megjelenő kedvező gazdasági hatás, amely többek között munkahelyteremtés, adóbefizetések és támogatások formájában nyilvánul meg.

A várható lakossági hozzáállás előrejelzéséhez és a telephelyválasztási döntés megfelelő előkészítéséhez számos tényező figyelembe vétele szükséges. Emiatt a kutatásomhoz egy komplex vizsgálatok elvégzésére alkalmas módszert kellett választanom. Elsősorban szakirodalmi ajánlások alapján, az ágens-alapú modellezés és szimuláció (ABM) módszerét választottam a dolgozatban szereplő kutatás elvégzéséhez. Az ABM egy számítógépes szimulációs módszer, amely az egyének viselkedési sémáinak programozásával alkalmas lehet komplex rendszerek makro szintű dinamikájának vizsgálatára. Kutatásaim során vizsgáltam többek között, hogy a beruházó vállalatok jellemzően milyen adottságokkal rendelkező telephelyeket és környező lakossági szerkezetet preferálnak a telephelyválasztás során, illetve melyek a legmeghatározóbb szempontok egy ilyen döntés meghozatalakor.

Irodalom:

[1] GARRONE P., GROPPI A.: Siting locally-unwanted facilities: What can be learnt from the location of Italian power plants., Energy Policy, vol. 45, pp. 176-186, (2012).

[2] GROOT D. T.: Power plant investment processes., Master Thesis, Delft University of Technology, Faculty of Technology, Policy and Management (2013).

[3] PALING J.: Assessing the impact of power plant location decisions on the long term development of the electricity sector., Master Thesis, Delft University of Technology, System Engineering, Policy Analysis & Management (2013).

szerző

  • Bányik Tamás
    Gépészmérnöki mesterképzési szak
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Groniewsky Axel
    egyetemi docens, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

helyezés

II. helyezett