Regisztráció és bejelentkezés

Villamos autók hálózatra vett hatásainak modellezése

Napjaink egyik legégetőbb globális problémája a környezetszennyezés és a felmelegedés, melynek jelentős okozói az emberi tevékenység által levegőbe juttatott káros anyagok és üvegházhatású gázok. Az Európai Unióban a kibocsátott szén-dioxid körülbelül egyötöde származik a közlekedési szektorból, és ez az egyedüli olyan jelentős szektor, ahol a kibocsátás mértéke a mai napig nő. A fenntarthatóság jegyében az Unió környezetpolitikai célkitűzései közé tartozik a tagállamok kibocsátás-csökkentése, amely megvalósításának egyik kiindulópontja lehet a fosszilis tüzelésű autók villamos autókkal való kiváltása. Az európai trendek alapján, hosszútávon Magyarországon is számolnunk kell azzal, hogy a villamos autók fontos részévé fognak válni a fenntartható közlekedésnek, így szükséges lesz egy megfelelő töltő infrastruktúra biztosítása is. Azonban a járművek töltésével újabb fogyasztó típus jelenik meg a hálózaton, amely növelni fogja az energiaigényt, módosítja a napi terhelési görbét, és ez hatással lesz a hálózati elemek terhelődésére is.

Dolgozatomban bemutattam a villamos autók töltési módjait, illetve azok hálózatra gyakorolt lehetséges hatásait. Többek között ilyen hatás az egyes hálózati elemek - kábelek, transzformátor - túlterhelése, vagy a szabvány alapján nem megfelelő feszültségszint, illetve aszimmetria. A továbbiakban a kisfeszültségű hálózatra vett hatások elemzésére DIgSILENT Powerfactory programot használtam, melyben különböző hálózatrészeket képeztem le, és a megépült modellekben vizsgáltam az egyre jelentősebb villamos autó penetráció hatását. A különböző hálózatrészeken az eredményeket elemeztem, és eltérő típusú konstrukciós megoldásokat kerestem az esetlegesen felmerülő problémákra.

Végül, mivel a jelenleg hatályban lévő európai uniós rendelet alapján a parkolóhelyeken töltési lehetőséget kell biztosítani, azonban az ehhez szükséges új hálózati infrastruktúra kiépítése rendkívül költséges, így ennek biztosítására egy alternatív megoldást kutattam. Ezért megvizsgáltam annak lehetőségét, hogy a főváros a közvilágítási kábelhálózatának átalakításával alkalmas-e a rendeletben meghatározott parkolóhelyek töltési pontjainak ellátására.

szerző

  • Welsz Ágnes
    Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Farkas Csaba
    egyetemi adjunktus, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

III. helyezett