Regisztráció és bejelentkezés

Veszélyes hulladék kezelése Magyarországon: statisztikai adatok elemzése

Mindennapi életünk során, de legfőképp az iparban nagy mennyiségben keletkezik veszélyes hulladék, amelynek gyűjtése, tárolása, szállítása és ártalmatlanítása különös figyelmet igényel.

Az Európai Tanács hulladékgazdálkodási irányelvei alapján elsődleges cél, hogy a (veszélyes) hulladék létre se jöjjön, de legalább redukáljuk annak mennyiségét. Amennyiben mégis keletkezik hulladék, az újrahasználat a preferált eljárás, ezt követi az anyagában történő újrahasznosítás, majd az energetikai/ nem energetikai célú égetés, és legvégső esetben a lerakás, deponálás.

A hagyományos ártalmatlanítási technológiák mellett számos új és ígéretes technológia és módszer indult fejlődésnek az elmúlt évtizedekben – amely során a veszélyes hulladék szervesanyag tartalmát alakítják át –, mint például az elgázosítás, a pirolízis, plazmatechnológia vagy a szuperkritikus-vizes oxidáció (SCWO). Magyarországon több cég is foglalkozik veszélyes hulladék kezeléssel és ártalmatlanítással. Az ártalmatlanítás legtöbb esetben égetéssel történik, ám az anyagában hasznosításra és az újrahasznosításra is találunk példát. Dolgozatomban három magyarországi hulladékégető került bemutatásra, amelyek többek között veszélyes hulladék égetéssel is foglalkoznak. Statisztikai adatokat gyűjtöttem a Magyarországon képződött különböző hulladéktípusok mennyiségéről, amely alapján meghatároztam egy új technológia kapacitását.

szerző

  • Pinczés Zsuzsanna
    Gépészmérnöki mesterképzési szak
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Poós Tibor
    egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

III. helyezett