Regisztráció és bejelentkezés

Közel nulla energiaigényű épületek Európában

Korunkban egyre jelentősebb kihívása a primerenergia-felhasználás mérséklése, az üveggázhatású gázok, különös figyelemmel a szén-dioxid kibocsátásának csökkentése. Ezen a területen nem hagyhatjuk figyelmen kívül az épületek energiafelhasználását mivel ennek jelentős részét épületeink üzemeltetésére fordítjuk. Ahhoz, hogy ezen a területen is jelentős előrelépést érjünk el, a jogi szabályozás kiemelten foglalkozik ezzel a szektorral.

Az Európai Unió is, mint gazdasági közösség általában egységes szabályozásokat és irányelveket határozott meg. Az épületek energiafelhasználásának csökkentése terén ez a közel nulla energiaigényű épület (nZEB) meghatározáson keresztül jelenik meg. Ez a fogalom azonban európai szinten nem rendelkezik egzakt értékekkel, a pontos szabályozást minden tagállamnak saját hatáskörben kell kidolgoznia és azt érvényesíteni saját országában. Így a nemzeti szabályozásokban más-más követelményrendszer tartozik ehhez a fogalomhoz.

Jelen dolgozat ezeket a különbségeket vizsgálja azon tagállamok esetében, ahol meghatározott az egyes határoló szerkezeteknél a fajlagos U érték. A vizsgálat során ugyanazon mintaépület került elhelyezésre a különböző régiókban, a megfelelő U értékekkel. Ezután dinamikus épületenergetikai szimulációval (TRNSYS) Meghatároztuk a nettó fűtési és hűtési energiaigényeket az egyes országok szabályozása alapján, figyelembe véve a helyi időjárási körülményeket. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy a látszólagos különbségek mennyire kompenzálódnak vagy erősödnek, ha a helyi adottságokat is figyelembe vesszük.

Az eredmények hasznos információt adnak arról, hogy az elképzelt szabályozás milyen szinten valósítja meg az elvárt követelményeket, valamint a tagállamok nZEB energiaigényeinek összevetése hasznos eredményként szolgálhat az ágazat további szabályozását tekintve, akár a definíció pontosabb meghatározásához.

szerző

  • Takács Zoltán
    Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Gergely László
    PhD hallgató, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

Jutalom