Regisztráció és bejelentkezés

Szén-dioxid koncentráció mérése laboratóriumi térben

Az ember számára a levegő a legfontosabb életelem. A külső levegő minőségére nem sok ráhatásunk van, viszont annál több a belsőre. A zárt terek belső levegő minőségét sok tényező befolyásolja, ezért kiemelten fontos, hogy odafigyeljünk rá. A levegőben lévő gázok, szaganyagok, gombák, baktériumok, vírusok, aerosolok, mind befolyásolják a belső környezet minőségét.

A belső levegő minőség értékelésének viszonyítási alapja az ember. Fanger kutatásai alapján bevezette az érzékelhető levegőminőség, és a szennyezőanyag forráserősség fogalmakat, amelyeket a belső levegő minőség értékelésére szoktak használni. A szennyezőanyag kibocsátás zárt térben lehet, állandó vagy szakaszos, és a szükséges friss levegő mennyiségét ez alapján szokták számolni. A szükséges friss levegőt a légcsereszámmal jellemezhetjük. A levegő minőségét mivel sok tényező befolyásolja, így az embereknek is különböző lesz a véleménye róla. A belső levegő minőségét, az elégedetlenek százalékos arányával szokás kifejezni.

A szén-dioxid (CO2) egy színtelen, kis koncentrációban szaktalan gázvegyület. Max von Pettenkofer meghatározta a kutatásai során a szén-dioxid hatásait különböző koncentrációkban. A szén-dioxid koncentráció használható a belső levegő minőség jellemzésére abban az esetben, amikor a zárt tér fő szennyező anyag kibocsátói az emberek.

A szakirodalomban számos olyan forrás található, ahol a belső levegőben lévő szén-dioxid koncentrációt mérték. Ennek alapján a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy van egy görbe, amely leírja a CO2 koncentráció változását napi bontásban. A vizsgálatok megállapították, hogy ha a helyiségben alacsony a légcsereszám, akkor mesterséges szellőzés alkalmazása javasolt, mivel az ablakok nyitása nem csökkenti kellőképpen a helyiség szén-dioxid tartalmát. A szén-dioxid koncentráció szint napközben nagyon magas volt, ez hátráltatja a tanulmányokat, hiszen álmossá és fáradttá teszi az embert.

Kutatásaim során a zárt tér szén-dioxid koncentrációját mérem a BME D épületének légtechnika laborjában. A méréseket a laboron belül különböző helyeken, irodáknál, tárgyalóban, munkavégző állomásokon végzem el. A mérőműszerek figyelembe vesszük az ember számára releváns pontokat, így a mért értékek összehasonlíthatók a szabványban ajánlott értékekkel.

Irodalom:

1. Heiselberg, P. K. (Ed.) (2016). CLIMA 2016 - proceedings of the 12th REHVA World Congress: volume 7. Aalborg: Aalborg University, Department of Civil Engineering.

2. Dr. Kalmár Ferenc: A belső környezet minősége. (Szerk. Lévai-Kanyó Judi, TERC Kiadó, Budapest, 2013.).

szerző

  • Katona Ádám
    Gépészmérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Both Balázs
    Tanársegéd, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

Jutalom