Regisztráció és bejelentkezés

Családi ház energetikai vizsgálata

Napjainkban az emberiség energiafelhasználásának jelentős részét, mintegy 40%-át használja fel az épületeinek üzemeltetésére. Évtizedek óta számos kutatás foglalkozik az épületek energiafelhasználásának csökkentésével. Hazánkban az utóbbi években egyre szigorodtak az épületek energiafelhasználására vonatkozó előírások, és ez az irány a jövőben is folytatódni fog. Mindezek jól illeszkednek a ma egyre népszerűbbé váló fenntarthatóság és energiahatékonyság központú trendekhez. Az energiahatékonysági célok elérése azonban nem teljesíthető anélkül, hogy pontosan ismernénk, mitől is függ épületeink energiafogyasztása. Ebből kifolyólag az utóbbi években egyre több, dinamikus energiaszimulációt megvalósító szoftver elterjedésének lehettünk tanúi. Az épület fizikai jellemzői - mint például a határoló szerkezetek, a tájolás – mellett az épület energiafogyasztásában döntő szerepet játszik a választott épületgépészeti rendszer is.

Dolgozatom első részében a meglévő szakirodalom alapján egy tanulmányban összegzem a családi házakban alkalmazható fűtéstechnikai és hűtéstechnikai rendszereket, illetve szót ejtek a lehetséges hőleadási és hőelvonási módokról.

A számos megvalósítható épületgépészeti rendszer közül a dolgozatomban én a családi házakban napjainkban leggyakrabban alkalmazott néhány fűtési és hűtési rendszer energiafelhasználását vizsgálom meg. Ezek a rendszerek a következők: kondenzációs gázkazán hőtermelőt és felületfűtéses hőleadást tartalmazó rendszer, levegő-víz hőszivattyú felületfűtés – és hűtéssel, talajszondás hőszivattyú ugyancsak felületfűtéssel – és hűtéssel, illetve tisztán elektromos fűtés.

A vonatkozó magyar szabvány szerinti számol a WinWatt nevű program, melynek használatával a magyar épületenergetikai szabályozás célkitűzéseinek megfelelően a vizsgált épületek energiafogyasztására adatokat kaphatunk meg a felhasználóktól független fogyasztási szokásoktól. Munkám célja a vizsgált családi ház épületgépészeti rendszereire vonatkozó, a magyar rendelet (7/2006 TNM) szerint számolt energiafelhasználásnak és különböző dinamikus energiaszimulációt megvalósító szoftverek által meghatározott energiafelhasználásnak az összehasonlítása.

szerző

  • Kopányi Attila
    Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Kassai Miklós
    egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék