Regisztráció és bejelentkezés

Épületenergetikai számítások összehasonlító kritikai elemzése

A hazai gyakorlatban az épületenergetikai számításokat jellemzően a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerint végzik. Az ott leírt számítási módszer kidolgozásakor elsődleges szempont volt az egyszerűség, hatékony alkalmazhatóság. Ugyanakkor a tapasztalat azt mutatja, hogy a számítások megbízhatósága sokszor nem megfelelő, különösen, ha a hőnyereségek aránya összemérhető a veszteségekével. Ez elsősorban az egyre jobban terjedő alacsony energiafelhasználású épületeknél jellemző.

A kutatás során összehasonlító elemzés keretében megvizsgálom a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet számítási algoritmusát és összevetem a passzívházaknál alkalmazott eljárásokkal, továbbá elemzem egy monitoringozott megvalósult passzívház részletes mérési adatait. A cél a rendelet számítási algoritmusának kritikai elemzése kvantitatív alátámasztással.

szerző

  • Salamon Bálint
    gépészmérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Dr. Csoknyai Tamás
    egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék