Regisztráció és bejelentkezés

Napelemek tájolásának vizsgálata, egymásra vetett árnyékuk hatáselemzése

Absztrakt:

A jelenkori energetikai törekvések között kiemelt hangsúllyal szerepel a megújuló energiák kihasználásának növelése. A napenergia hasznosítás továbbra is azon terület, amiben az elméleti lehetőségekhez képest csak csekély mértékben kamatoztatják a benne rejlő potenciált. A napenergia hasznosító berendezések fejlesztése, hatásfokuk növelése mellett szintén fontos szerepe van azoknak a kutatásoknak, amelyek a berendezések optimális elhelyezését vizsgálják, hogy a beérkező napenergia kihasználtsága a lehető legnagyobb legyen.

Dolgozatomban először egy általános bemutatást és egy összefoglaló képet adok a különböző lehetőségekről, kutatási irányokról, amelyek a napenergia hasznosítás maximalizálását célozzák meg. A későbbiekben az irodalmi háttér feldolgozásának segítségével elemezem a különböző lehetőségeket, mint például a tájolás hatását a napelemek termelésére, és a különböző mértékű árnyékolások befolyásoló hatását a berendezések teljesítményére.

Felhasználva az elméleti vizsgálatok eredményeit, meghatározom az optimális elhelyezését egy napelem mezőnek adott lapostető típus esetére. Ezután az adott tetőtípus mellett összehasonlító vizsgálatokat készítek különböző tájolású épületek esetére is. További célom, hogy az összehasonlításból olyan következtetéseket határozzak meg, mely egy általános szabályt alkot a különböző tájolású épületek napenergia termelő berendezésekkel való betelepítésére.

szerző

  • Gergely István
    Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Horváth Miklós
    egyetemi adjunktus, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék