Regisztráció és bejelentkezés

Önkormányzati épületek hőtermelő oldali energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrások felhasználásával

Az egyre inkább csökkenő primer energiakészlet következtében mára teljes mértékben kiszámíthatatlanná váltak az energiaárak. Bár egyre nagyobb szerepet tölt be egy-egy épület üzemeltetése során a gazdaságosság, illetve a környezettudatosság, azonban az épületek túlnyomó része épületfizikai és gépészeti szempontból sem tudja követni a korszerű igényeket. Mindeközben az Európai Unió fokozatosan szigorítja az épületekre vonatkozó követelményértékeket, amelyeket nyilvánvalóan a jelenlegi állapotok nehezen, vagy egyáltalán nem közelítenek meg. A meghatározott értékeket a meglevő épületek esetében csak hatékony utólagos beavatkozással lehet elérni az energiaveszteség csökkentésével, illetve a kapcsolt és/vagy megújuló energiatermelés arányának növelésével. Hatékony megoldást egyre inkább csak jól szigetelt, kedvező primer energia felhasználású energiatermelésen alapuló épülettel lehet elérni. A szabályozás minden Európai Unió tagállamban más és más, azonban a folyamatos módosítások a különböző szabályozásokat egy adott határérték felé próbálják terelni.

Dolgozatomban öt önkormányzati épület (polgármesteri hivatal, iskola, óvoda, konyha és orvosi rendelő) energetikai vizsgálatán keresztül szemléltetem az épületfizikai fejlesztések hatását, megújuló energiaforrások telepítését és azok anyagi vonzatát beruházás és üzemeltetési költség vonatkozásában, teljes önerőből, illetve pályázati támogatásokból történő finanszírozás figyelembevételével.

szerző

  • Érces Norbert
    gépészmérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Dr. Herczeg Levente
    egyeteni adjunktus, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

III. helyezett