Regisztráció és bejelentkezés

Közel nulla energiafelhasználású szint szerinti költségoptimalizált felújítás egy tetőtérbeépítés példáján

A dolgozat célja a közel nulla energiafelhasználású épületekre vonatkozó követelményrendszer tervezet teljesítési lehetőségeinek elemzése egy tetőtérbeépítési példán keresztül.

A dolgozat első részében a közel nulla energiafelhasználású épületekre vonatkozó követelményrendszer tervezet kerül bemutatásra. Ismertetésre kerül továbbá a témához kapcsolódó jogszabályi háttér is.

Második lépésben a vizsgált tetőtér külső burkolatának optimalizációja történik meg "state of the art" matematikai modellezésen alapuló szoftver alkalmazásával. Ennek eredményeképpen kiválasztásra kerülnek a optimális költségű műszaki megoldások, szigetelésvastagságok a külső falakra, tetőhéjalásra, fűtetlen terekkel határos szerkezetekre, valamint a nyílászárókra nézve. Az optimumkeresés során célfüggvénynek tekintjük a közel nulla energiafelhasználású szintet és a költségek minimalizálását.

A burokoptimalizáció után az épületgépészeti rendszerre dolgozunk ki felújítási alternatívákat. Az alternatívák kialakításakor elsődleges szempont a közel nulla energiafelhasználású követelményrendszer harmadik szintének teljesítése. Valamennyi gépészeti variáció esetén meghatározásra kerül a fajlagos összes primerenergiafelhasználás a hatályos energetikai szabályozás szerint. A berendezések kiválasztása koncepcionális szinten történik.

A gépészeti alternatívákat ezután összehasonlítjuk globális költségelemzés alapján. A beruházási költségeket meglévő adatbázisok, hasonló műszaki tartalmú projektek, illetve kivitelező árajánlatok alapján határozzuk meg. A globális költségelemzés kiterjed a beruházási költségeken kívül a 30 évre vonatkozó üzemeltetési költségekre, valamint az esetlegesen esedékes csereköltségekre is. Az alkalmazott módszer összhangban van az épületek energiafelhasználásáról szóló irányelvhez kapcsolódó uniós költségoptimum számítási módszerrel, melyet a tagállamoknak az energetikai követelmények optimumszintjének meghatározásához kötelező alkalmazni.

A globális költségelemzés után a különböző alternatívákat összehasonlítjuk.

A dolgozat célja tehát innovatív tervezési módszerek kombinált alkalmazásának illusztrálása egy felújítási példán, melyek segítségével költséghatékonyabb megoldások kereshetők. Ez azért is különösen fontos, mert a közel nulla energiafelhasználású követelmények komoly kihívást jelentenek költséghatékonysági szempontból.

Külső konzulens: Dr. Szalay Zsuzsa, BME Magasépítési Tanszék

szerző

  • Kalló Péter
    energetikai mérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Dr. Csoknyai Tamás
    egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

III. helyezett