Regisztráció és bejelentkezés

Levegő segédközeges porlasztás PDA méréseken alapuló mintaszám analízise

A gázturbinás egységekben alkalmazott levegő segédközeges porlasztók professzionális vizsgálatát a 21. század vívmányai tették lehetővé [1]. Ezen modern méréstechnológiai berendezések újdonsága oldott meg korábbi és vetett fel további kérdéseket a porlasztók széleskörű vizsgálatában [2]. Napjainkban már több tudományos folyóiratcikk is megtalálható az irodalomban, melyek a porlasztott cseppek tulajdonságaira és sebességeinek vizsgálatára fókuszálnak. A levegő segédközeges porlasztók esetében a fő vizsgálati szempontot a porlasztónyomás változása képviseli, mely szub- és szuperszonikus áramlási viszonyokat is generálhat. A tanulmányok további része a cseppméretek és azok eloszlásának empirikus és félempirikus formuláit hivatott előállítani, illetve azok érvényességét vizsgálni [3]. Az elemzések kezdeti feltételét képző mérések kivitelezésére vonatkozóan azonban már kevesebb irányadó megfontolás található az irodalomban. Ezáltal a porlasztás vizsgálatának peremfeltételei további vizsgálatokat igényelnek a hiteles, összehasonlítható és reprodukálható mérések kivitelezésének érdekében. Így ezen TDK dolgozat keretein belül a vételezendő minta mennyiségének minimális értékére vonatkozó elemzések kerülnek kiértékelésre. A vizsgálatok fő oka, hogy több irodalmi esetben is jelentősen eltérő az alkalmazott mintaszám a porlasztás területével foglalkozó szakemberek körében. A dolgozatban a mintaszámok meghatározott algoritmus szerinti szűrésével értékeltük a cseppekre jellemző különböző reprezentatív átmérőket, eloszlásokat, illetve a többirányú sebességkomponenseik alakulását. Emellett különböző időpontokban, más-más célokra fókuszáló mérések is kiértékelés alá kerültek, annak érdekében, hogy a kapott eredmények validálása megtörténjen. Ezen vizsgálatokkal és eredményeikkel tehát iránymutatást adhatunk a minimális mintavételezési számokra különböző felhasználási esetek különböző jellemző paramétereire vonatkozóan, amely iránymutató lehet a porlasztás területével foglalkozó szakemberek számára.

Irodalomjegyzék:

[1] K. Y. Kim and W. R. Marshall, “Dropletsize distributions from pneumatic atomizers,” AIChE J., vol. 17, no. 3, pp. 575–584, 1971.

[2] J. Jedelský and M. Jícha, “Spray characteristics and liquid distribution of multi-hole effervescent atomisers for industrial burners,” Appl. Therm. Eng., vol. 96, pp. 286–296, 2016.

[3] J. Viktor and U. András, “Egyszerű sugaras levegő segédközeges porlasztó Sauter közepes cseppátmérőjének mérése és becslése,” Energiagazdálkodás, vol. 57.évf., no. 3–4. szám, pp. 2–6, 2016.

szerző

  • Jenei Attila Zoltán
    Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Urbán András
    Doktorandusz, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

helyezés

Jutalom