Regisztráció és bejelentkezés

Guyer-Krumhansl hővezetés: kisérleti adatok kiértékelése és Taitel-paradoxon

A dolgozatban a nem-Fourier hővezetés kísérleti kimutatásával kapcsolatos számításaimat mutatom be, illetve a Taitel-paradoxont vizsgáltam a Maxwell-Cattaneo-Vernotte--egyenlettől általánosabb elméleti keretek között. A kisérletnél az EGR tanszéken végzett hőimpulzus mérések feldolgozásával megmutatom, hogy számos esetben szobahőmérsékletű heterogén anyagokban Guyer-Krumhansl típusú hővezetés figyelhető meg. A Taitel-paradoxont is ennek az egyenletnek numerikus megoldásával elemzem.

szerző

  • Hajas Tamás
    Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Ván Péter
    tud. főmunkatárs, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék