Regisztráció és bejelentkezés

Gázmotorok üzleti lehetőségeinek vizsgálata az átalakuló villamosenergia-rendszerben

Az elmúlt években az energiapiac jelentős átalakuláson ment keresztül, mely a konvencionális erőművek optimális menetrendjét, üzemvitelét is befolyásolta. Az időjárásfüggő megújuló energiatermelő egységek elterjedése miatt a rendszer flexibilitására kiemelt hangsúlyt kell fektetni, hiszen még jelentős bizonytalanság van a termelésük előrejelzésében, így szükség van a megbízható konvencionális szabályozási tartalékokra. Ezen szabályozási igények folyamatosan nőnek, így ennek különböző díjai – szabályozási kapacitás- és energia díjak - is egyre dinamikusabban emelkednek. Ez újabb üzleti lehetőséget jelent a termelőknek, ezen belül is kifejezetten a gázerőműveknek, mert ők tudják a legmegbízhatóbban kielégíteni ezt a fennálló igényt. A gázmotorok gyors indításuk és nagy terhelési gradiensük miatt nagy potenciállal rendelkeznek a szabályozási piacon. Emellett kapcsolt energia termelési képességük miatt a távhő rendszerre is rá tudnak segíteni, így a távhőszolgáltatóknak is egy lehetséges alternatíva. A szabályozási piacon a gázerőművek mellett az energiatárolók, ezen belül is az akkumulátorok lesznek képesek egyre nagyobb teret nyerni. A kettő egység – gázmotor és tároló - együttes alkalmazása így még jobb lehetőségeket eredményezhet.

Dolgozatomban egy gázmotoros erőmű modelljét készítettem el, mely a piaci adatok (villamos energia-, gáz-, szabályozási kapacitás-, hő-, szén-dioxid kvóta árak stb.) alapján megadja az optimális munkapontot. Emellett megkapjuk a különböző kiadásokat, illetve bevételi forrásokat is, mely alapján gazdaságossági, megtérülési számítást is végeztem. Ezt követően egy akkumulátoros tárolóval egészítettem ki a modellt, és azt vizsgáltam, hogyan alakul át a menetrendje, megtérülése; milyen hatása van az üzemeltetésére.

szerző

 • Békési Bálint
  Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Halmy Bence József
  Elemző, MAVIR Zrt. (külső)
 • Sinkovics Bálint
  tudományos segédmunkatárs, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

Jutalom