Regisztráció és bejelentkezés

Biológiai alapú, energetikai célú gáztermelés lehetséges irányvonalai Magyarországon

Biológiai alapú, energetikai célú gáztermelés

lehetséges irányvonalai Magyarországon

Pesti Márton BSc III. évf.

e-mail: marci1993@gmail.com

Konzulens: Ősz János, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

e-mail: osz@energia.bme.hu

Napjaink egyre égetőbb kérdése, hogy hogyan lehet kiváltani a fosszilis energiahordozókra épülő villamos energia és üzemanyag termelést, annak ellenére, hogy a legóvatosabb becslések szerint is mindhárom fő, fosszilis energiahordozóból (szén, kőolaj, földgáz) legalább 40 évnyi felhasználásra elegendő készlet áll rendelkezésre [Ősz, 2013]. Az elkövetkező körülbelüli fél évszázad során olyan fenntartható technológiák kutatását kell célul kitűzni, amelyek képesek az esetleges kimerülő készletekből származó szekunder energiahordozók kiesését pótolni. Mindemellett Magyarország fosszilis készleteit tekintve belátható, hogy hazánk szempontjából olyan megoldást kell keresni, amely elősegíti az ország energiaellátásának diverzifikációját. A fentebb említett energiahordozók egyik alternatíváját és a hazai helyzet egy lehetséges megoldását jelenthetik a biológiai úton előállított, megújulónak tekinthető gázok, nevezetesen a biogáz, illetve a biohidrogén.

A dolgozatom célja a fentebb említett két gáz Magyarországon történő előállítási és felhasználási lehetőségeinek vizsgálata. A kutatás során először hazánk jelenlegi biogáz termelési módszereit, azok gazdaságosságát és a rendszer hibáit mutatom be, majd az országban fellelhető biogázok termelésére szolgáló alapanyagok rövid, mennyiségi áttekintésére törekszem. Ezek után a jelenleg is folyó kutatásokat is figyelembe véve megpróbálom összegezni azon gáztermelési metódusokat és energetikai felhasználásaikat, amelyek a jövőben életképesek és gazdaságosak lehetnek Magyarországon.

A lehetséges technológiák analitikus elemzésének során olyan előállítási és energetikai módszerek gyakorlati megvalósíthatóságát veszem górcső alá, amelyek megfelelhetnek a jövőbeni technológiai, gazdasági és energetikai kihívásoknak, azon feltétel mellett, hogy beilleszthetőek legyenek egy fenntartható energetikai rendszerbe. Az elemzések fontos részét adja a gázképzési metódus elméletileg elérhető és gyakorlatilag megvalósítható potenciálja, az egységnyi gáz előállításának költsége, energetikai felhasználás lehetőségei és a magyarországi alkalmazás módozatai.

A dolgozat eredményeképpen olyan eljárásokat áttekintő mű elkészítését tűztem ki célul, amely betekintést enged a magyar energetika ezen ágazatának jelenébe és lehetséges jövőjébe, továbbá tételesen bemutatja azon irányvonalakat, amelyek mentén részben megoldhatóak lehetnek az energiaellátási problémák.

szerző

  • Pesti Márton
    energetikai mérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Dr. Ősz János
    egyetemi docens, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést