Regisztráció és bejelentkezés

Biomassza tüzelésű fűtőmű rendszerbeillesztése

Biomassza tüzelésű fűtőmű rendszerbeillesztése

Esztergály Levente MSc II. évf.

e-mail: esztergalyl@gmail.com

Konzulens: Dr. Zsebik Albin, egyetemi docens, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

e-mail: zsebik@energia.bme.hu

TDK dolgozatomban egy biomassza tüzelésű fűtőmű rendszerbe illesztésének elemzésére szolgáló, általam fejlesztett modellt és gyakorlati alkalmazását ismertetem. A modell fejlesztésénél azt feltételeztem, hogy a fűtőmű, - már hőtermelő telephely esetén egy, vagy több faapríték tüzelésű kazán - hőtermelését úgy kell a hőkörzet tartamdiagramjába illeszteni, hogy az műszaki és gazdasági kritériumok alapján a legkedvezőbb legyen. A beruházás megvalósíthatóságának vizsgálatakor az elsődlegesen megállapítandó értéknek a fűtőmű által előállított hő termelői egységköltségét tekintettem. Ez alapján már eldönthető, hogy a tervezett fűtőmű versenyképes lehet-e a már beépített hőtermelőkkel, hőforrásokkal, vagy nem.

Több hőforrás kooperációját alapvetően az azok által előállított hő termelői egységköltsége határozza meg. Fontos látni, hogy e költség és az éves szinten értékesíthető hő között szoros kapcsolat áll fenn, hiszen az egyik költségösszetevő arányos a termelt hő mennyiségével (változó vagy üzemi költség). A kettő közötti kapcsolat miatt célszerűnek találtam egy másik - általános következtetések levonására is alkalmas – utat választani. Jóval egyszerűbb dolgunk van, ha adott termelői egységköltség és hő eladási ár párokhoz meghatározzuk azt a minimális hőmennyiséget (fedezeti pont), amelynek értékesítésével a beruházás nullszaldós, ill. amely fölött nyereséget termel.

A projekt gazdaságosságát a nettó jelenérték (NJÉ), belső megtérülési ráta (BMR), egyszerű-, ill. dinamikus megtérülési idő alapján értékeltem. A kezdeti feltételek változásának a projekt megtérülésére gyakorolt hatását érzékenységvizsgálatokkal határoztam meg, ennek eredményeit is bemutatom.. A bemutatott gazdasági elemzés során, ahol rendelkezésre álltak, a tényleges adatokkal, ahol erre nem volt lehetőség, ott a mérnöki-, ill. közgazdaságtan gyakorlatban szokásos értékekkel számoltam.

Az elemzés elkészítéséhez fejlesztett felhasználóbarát modellt Microsoft Excel programban készítettem. Ebben a magas szinten automatizált modellben tetszőleges paraméterekkel jellemezhető távhőrendszerre lehet elvégezni a bemutatásra került vizsgálatokat.

Irodalom:

1. Balikó S.: Berendezések párhuzamos üzeme. Energiagazdálkodás, vol. 54, no. 4, 29-30 (2013)

szerző

  • Esztergály Levente
    energetikai mérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Dr. Zsebik Albin
    Egyetemi docens, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

helyezés

Jutalom