Regisztráció és bejelentkezés

A napkémény bemutatása

A napkémény bemutatása

Kanyó Róbert MSc I. évf.

e-mail: kanyorobert7@gmail.com

Konzulens: Dr. Gács Iván, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

e-mail: gacs@energia.bme.hu

Témámnak a napkémények bemutatását választottam. Célom ismertetni a megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeit, különösen a napenergia hasznosításának egy módját. A dolgozat keretein belül szeretném ábrák segítségével bemutatni ezeknek a monumentális épületeknek a működését. Ismertetni szeretném az eddig megvalósult építményeket, illetve az elkövetkező években várható építkezések főbb paramétereit. Ábrákkal és számításokkal szeretném egy ilyen erőmű méretezését bemutatni.

Munkám során számos olyan kérdésre választ fogok adni, melyek-e terület vizsgálata során felmerülhetnek. Hogyan működik egy napkémény? Milyen fő részei vannak egy napkéménynek. Milyen természeti adottságok szükségesek egy ilyen erőmű gazdaságos megépítéséhez? Hogyan lehetséges egy ilyen erőművel éjszaka is villamos energiát termelni?

A napenergiát felhasználó rendszerek az utóbbi időben egyre inkább előtérbe kerültek, bár még így is hatalmas eddig még kihasználatlan energia rejtőzik benne.

Ismertetek továbbá egy már megépült erőművet, az előírások, biztonsági rendszerek szerint, bemutatom, hogyan lehetséges, hogy egy 445 méter magas erőműnél egy 1000 méter magas erőmű teljesítménye 40-szer nagyobb.

Gazdasági oldalról is vizsgálni fogom az erőmű építésének lehetőségeit. Magyarországon milyen feltételek szükségesek egy ilyen erőmű gazdaságos üzemeléséhez. A dolgozatom során egyszerű gazdasági modelleket fogok alkalmazni, amelyek ismertetik az alapvető problémákat a megújuló energiaforrások elterjedésének megakadályozását illetően.

A számításokat követően következtetéseket vonok le az általam tervezett megújuló energiaforrást felhasználó erőműről. A dolgozat befejezéséül egy összefoglalót mutatnék be arról, hogy a jövőre nézve milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy egy ilyen erőművel kiváltható legyen egy nukleáris erőmű.

csatolmány

szerző

  • Kanyó Róbert
    energetikai mérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Dr. Gács Iván
    egyetemi docens, (külső)

helyezés

Jutalom