Regisztráció és bejelentkezés

Egy összetett energetikai berendezés statikus modellezése elméleti és empirikus úton

Hő- és áramlástani megfontolások alapján elméleti modellt készíteni egy már meglévő, működő rendszerről igen bonyolult, komplex feladat, melyhez elengedhetetlen a berendezés és a benne lejátszódó folyamatok részletes ismerete. Sokszor azonban nem áll rendelkezésre elegendő információ a részfolyamatok pontos leírására. Ilyen esetekben az adott problémát kezelhetjük mintegy fekete doboz modellként, csupán a belépő és a kilépő paraméterekre hagyatkozva, vagy összetett számítási eljárásokkal, elméleti úton meghatározva a részfolyamatok jellemzőit, definiálhatunk egy elméleti átlátszó doboz modellt.

Nagyszámú mérési adat birtokában azonban sok esetben kaphatunk kevesebb lépésből álló megoldást neurális hálózattal alkotott empirikus modell segítségével.

Előadásomban egy elvételes-kondenzációs gőzturbina, és a hozzá kapcsolódó fűtőkondenzátorok statikus modellezésének példáján keresztül szeretném bemutatni a két különböző megközelítés előnyeit, hátrányait. Mindkét esetben ugyanazon turbó gépcsoport villamos teljesítményét vizsgálom a be- és kilépő gőzjellemzők függvényében, külön kiemelve az egyes módszerek alkalmazása során fellépő elhanyagolásokat, hibalehetőségeket.

szerző

  • Szabó Zádor
    gépészmérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Dr. Szentannai Pál
    , Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

helyezés

III. helyezett