Regisztráció és bejelentkezés

Fogyasztó oldali befolyásolás hatásainak vizsgálata dinamikus szimulációval

Napjainkban egyre elterjedtebb a fenntarthatóság szemlélete és ezzel együtt a megújuló energiaforrások használata. Az országos hálózatba nagy léptékkel bekapcsolódó napelem parkok, szélerőművek mellett fontos szerepet játszanak a háztartási méretű kiserőművek melyek száma hazánkban az elmúlt években ugrásszerűen növekedett. Ennek oka részben a különböző támogatási rendszerekben rejlik, valamint abban, hogy az iparág folyamatos fejlődése lehetővé teszi az egyre hatékonyabb napelemek költséghatékonyabb előállítását.

Mint ismeretes, a napenergia termelése időben jelentős ingadozásokat mutat, mind napon belül, mind egy év során. Mivel azonban a fogyasztói szokások nem követik ezt az ingadozást, számos kedvezőtlen hatás lép fel. Egyrészt hálózati szempontból igen kedvezőtlen üzemállapotok (feszültségszintek) léphetnek fel a nagymértékű napelemes penetrációval rendelkező áramkörökön. Másrészt az termelés és fogyasztás egyidejűtlensége kedvezőtlen bármely, éves szaldó elszámolásánál szigorúbb elszámolási rendszerben.

A felmerülő kihívások enyhítését segíti a termelt energia helyi, közvetlen felhasználált arányának növelése fogyasztóoldali befolyásolással vagy tárolás segítségével. Hőszivattyúk tekintetében a korszerű berendezések már Smart Grid ready funkciókkal rendelkeznek, mely során külső vezérlő jelekre szabályozzák teljesítményüket és működési időtartamukat. Ennek segítségével a hőszivattyúk akár lokális célfüggvények, akár a villamos hálózat állapota alapján bevonhatók a fogyasztóoldali befolyásolásba.

Kutatásunk során dinamikus épületenergetikai szimulációk segítségével vizsgáljuk meg a villamos energiát hővé alakító berendezések fogyasztóoldai befolyásolásának hatásait és az ebben rejlő potenciált. Az előzetes eredmények alapján a funkciók alkalmazása jelentős mértékben növeli a helyben közvetlen felhasznált energiamennyiség mértékét.

szerzők

 • Takács Zoltán
  Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)
 • Szili Bettina Viktória
  Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Horváth Miklós
  egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék
 • Gergely László
  PhD hallgató, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

II. helyezett