Regisztráció és bejelentkezés

Törzsizomzat állapotfelmérési módszerfejlesztése kosárlabda játékosoknál

Évtizedeken át az emberi mozgás rögzítésére szolgáló módszerek fejlődését a helyes

és helytelen emberi mozgás leírására vonatkozó új információk iránti igény motiválta.

Dolgozatomat részben az motiválta, hogy új megközelítésekre van szükség mind a

sportolók állapotfelmérésére, mind pedig a hétköznapi ember betegségei kezeléséhez és

megelőzéséhez, amelyeket a mozgásminták finom változásai befolyásolnak. A térbeli

mozgás pontos rögzítésére szolgáló legelterjedtebb módszerek laboratóriumi környe-

zetet és a test szegmenseire erősített jelölők (markerek) alkalmazását igénylik. A nem

élsportot űzők, illetve a hétköznapi emberek mozgásának megértését olyan módszerrel

lehetne javítani, amely lehetővé teszi az emberi mozgás rögzítését a testre helyezett

markerek megkötése nélkül. Célom, hogy ismertessem a marker nélküli mozgásrögzítési

módszerek szükségességét, és alternatívát találjak a térbeli mozgás marker nélküli pon-

tos rögzítésére sportolók állapotfelmérése céljából. A megfelelő technikai berendezések

és algoritmusok kiválasztásának szerepe a pontos markermentes mozgásrögzítéshez

kritikus fontosságú. Dolgozatomban a már elterjedt Motion Capture technológiájára nyújtok alternatívát az

úgynevezett "repülési idő", röviden ToF szenzorokon keresztül.

Összehasonlítom a két technológiát egyidőben végzett mérések segítségével, majd statisztikai és

grafikus módon vizsgálom az elkészült adatsorokat.

Míg a Time-of-Flight kamera mérés pontatlanabb adathalmazt produkált, annak ellenére

a kiértékelési szakaszban kiszámított nevezetes szögek hasonló tendenciát mutatnak,

mint a Motion Capture rendszerrel alkotott szögértékek.

szerző

  • Mohamed Számi
    Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Pálya Zsófia
    PhD hallgató, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

helyezés

II. helyezett