Regisztráció és bejelentkezés

Vitorlázók egyensúlyozó képességének vizsgálata mozgáselemző rendszerrel

A vitorlázás eredményességének egyik legfontosabb kérdése a megfelelő egyensúlyozás, ezen belül is a dinamikus egyensúlyozó képesség. A kutatás célja annak megállapítása, hogy vitorlázók esetében a szokásos statikus és dinamikus egyensúlyi vizsgálatok elvégezhetők-e, eredményeik értékelhetők-e.

A kutatásban 10 darab professzionális vitorlázót vontunk be (7 fiú/ 3 lány, átlagos életkor: 16±1.9év, átlagos testtömeg: 65,29 ±12,1 kg, átlagos testmagasság 169.35 ±9.9 cm). Az állásstabilitási vizsgálatok a BME Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék Mozgáslaboratóriumában Zebris talpnyomás eloszlás mérő rendszerrel történtek, egy percig nyitott és csukott szemmel, valamint jobb- és bal lábon állva nyitott szemmel történő állás közben. Az ultrahang alapú hirtelen irányváltoztatási teszt 4 és 8 rugó alkalmazásával a PosturoMed nevű eszközön történt. A mérés lényege, hogy a vizsgált személy rugókkal felfüggesztett merev platformon áll, amelyet kitérítés után rögzítünk és hirtelen feloldunk. A lap mozgása csillapított szabad lengés, ahol a csillapítás a mérendő ember egyensúlyozó képessége. Zebris ultrahang alapú CMS 10 mozgásvizsgáló rendszerrel rögzített merev platform csillapított mozgásából a Lehr-féle csillapítási szám számolható, amely az egyensúlyozó képességet numerikusan jellemzi. Mindkét méréstípus közben a mérésben részt vevő emberek fejmozgását a laboratóriumban megtalálható Optitrack Motion Capture kamerarendszerrel rögzítettem.

Az irodalomból ismert számított paraméterek segítségével, statisztikai módszerekkel (párosított t-próba) leírható a vitorlázók egyensúlyozó képességének különbözősége a kontrollcsoporthoz viszonyítva. Vélhetően korreláció található e paraméterek és a vitorlázók eredményessége között. A kiértékelés során a fejmozgás egyensúlyozó képességet befolyásoló aspektusait is figyelembe veszem.

Az elsődleges eredmények azt mutatják, hogy a vitorlázók az összes, még a legnehezebb egyensúly vizsgálatokat is el tudták végezni. Az eredmények alapján feltételezhető, hogy a vitorlázók állásstabilitási és dinamikus egyensúlyozó képessége szignifikánsan jobb, mint a kontrollcsoporté.

szerző

 • Kiss Bernadett
  Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Kiss Rita
  egyetemi tanár, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék
 • Nagymáté Gergely
  PhD. hallgató, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

helyezés

I. helyezett