Regisztráció és bejelentkezés

Plazmanitridálási hőmérséklet hatása a gyorsacélokra

A plazmanitridálás napjaink egyik legjelentősebb és legszéleskörűbben használt felületkezelő eljárásai közé tartozik. Az ipari alkalmazásokban azonban mindig sorsdöntő szerepet fog játszani az eljárás hatékonysága és az eljárás költségének aránya. Így a nitridálási eljárás hatékonysági javítása kiemelt figyelmet kell, hogy élvezzen. Kutatásom során öt HS 10-4-3-10 anyagú gyorsacél próbatesten végeztem aktív ernyős plazmanitridálást öt különböző, kicsinek számító nitridálási hőmérsékleten, miközben igyekeztem a nitridálás további paramétereit egységesen tartani. Az elkészült próbatestek keresztmetszetén mikroszerkezeti vizsgálatokat végeztem, minőségi összetételüket energiadiszperzív röntgenspektroszkópiával határoztam meg. Továbbá a keresztmetszeten és a felületeken vizsgáltam az eljárás hatékonyságát keménységi szempontból. Dolgozatom célja feltárni amennyiben a kis hőmérsékleten végzett aktív ernyős plazmanitridálás a gyorsacélokon képes-e kívánatos felületi tulajdonságokat létrehozni és a hőmérséklet növelésével milyen módon vagyunk képesek ezeket a tulajdonságokat befolyásolni.

szerző

  • Korsós Krisztián
    Gépészmérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Kovács Dorina
    adjunktus, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

helyezés

I. helyezett