Regisztráció és bejelentkezés

Nyílhegyek kovácsszerszámának tervezése

Tudományos Diákköri Konferenciára írt dolgozatom témájának nyílhegyek

kovácsszerszámának tervezését választottam. Úgy gondolom, hogy egy nyílhegy geometriája

elég összetett és tömege elég kicsi, hogy egyetemi keretek között lehessen használni az

elkészült szerszámot kísérleti gyártás során az anyagban végbemenő folyamatok és a

technológiai paraméterek vizsgálatára.

Munkámat a melegalakítás és azon belül a süllyesztékes kovácsolás szakirodalmának

áttekintésével kezdtem. Ezt követően a nyílhegyek fejlődésének, anyagainak és gyártási

lehetőségeinek néztem utána. Tanulmányoztam a piac kínálatát és terveztem két olyan

nyílhegyet, ami régi formákra hasonlít, de tömege abban az intervallumban van, amit

napjainkban a piac lefed. A két nyílhegy forma lehetőséget ad az alakítás mechanikai

tulajdonságaira gyakorolt hatásának vizsgálatára.

A nyílhegyek megtervezése után kezdtem hozzá a kovácsszerszám megtervezéséhez, aminek

keretében megismerkedtem a Qform3D nevű végeselemes szimulációs szoftverrel. A szoftver

segítségével egy kezdeti modelltől szimulációk során jutottam el a végleges modellhez.

A szimulációk során az egyik fontos feladatom a szerszámban ébredő feszültségek

csökkentése volt ugyanis egy ekkora szerszámot nem lehet hűtőrendszerrel ellátni, így a nagy

hőmérsékletváltozások hatására történő mechanikai tulajdonság változásokat kerülni kellett.

Munkám eredményeként bízom benne, hogy sikerült egy nyílhegyek gyártására alkalmas

kovácsszerszámot tervezni. Ha a szerszám elkészül akkor előre szimulált kísérleti gyártást

szeretnék végezni. Vizsgálni szeretném az előalak és a hevítési hőmérséklet üregtöltésre

gyakorolt hatását acél alumínium és réz alapanyagokon. Ezen kívül szeretnék sorjázó

szerszámot is tervezni hozzá, hogy a teljes technológia bemutatható legyen.

Kulcsszavak: melegalakítás, kovácsolás, nyílhegy, szimuláció, alakítástechnika végeselem

szerző

 • Nyáry Vilmos
  Gépészmérnöki alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Katula Levente Tamás
  Docens, Anyagtudomány és Technológia Tanszék
 • Dr. Szlancsik Attila
  Adjunktus, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom