Regisztráció és bejelentkezés

Fémtani folyamatok on-line vizsgálata akusztikus emissziós méréssel

A dolgozatom egyes fémtani jelenségek, különös tekintettel a fázisátalakulások akusztikus emissziós méréssel történő vizsgálatával foglalkozik.

A munkám során 2507 minőségű szuperduplex korrózióálló acélmintákban lezajlódó fémtani folyamatok akusztikus jeleit rögzítettem. A mintákon ferrit fázis eutektoidos bomlási folyamata során kibocsátott akusztikus emissziós jeleket regisztráltam és vizsgáltam a kemencében történt izotermikus hőntartás során. A dolgozatomban csak ennek az egy anyagminőségnek a vizsgálatával foglalkozom, azonban a későbbiekben szeretném a méréseimet több anyagminőségre is kiterjeszteni.

Kiderült, hogy a 2507 szuperduplex korrózióálló acélban lévő ferrit fázis eutektoidos bomlási folyamata valószínűsíthetően detektálható akusztikus emissziós méréstechnika segítségével. A mérési eredményekből kiindulva így érdemes lehet a későbbiekben más fémtani folyamatok akusztikus jeleit is detektálni, azonban a mérési elrendezés még fejlesztésre szorul, a mérési eredményeket pedig pontosítani kell. A kísérletek alatt 2 db. mérést tudtam elvégezni, amelyek során az acélmintákat 920 °C-on izotermikusan hőn tartottam, és eközben egy saját készítésű hullámvezető segítségével figyeltem a mérőfejhez érkező akusztikus jelek jellemzőit. A mérési eredmények azt mutatták, hogy az akusztikus aktivitás kezdeti- és végidőpontja megegyezik a 2507 szuperduplex korrózióálló acél ferritbomlási folyamatának ugyan ezen időpontjaival.

A dolgozatomban kitérek a vizsgált fémtani folyamatokra, az akusztikus emissziós mérés elméleti hátterére, a mérés megvalósításának a nehézségeire továbbá a mérés során felvetődött problémák megoldásaira.

szerző

  • Nagy Bence
    Gépészmérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Mészáros István
    Egyetemi tanár, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

helyezés

II. helyezett