Regisztráció és bejelentkezés

Ötvözés hatása léces martenzites acélok megeresztésállóságra

A léces martenzit jellegzetes többszintű mikroszerkezettel rendelkezik. Az átalakuló ausztenit néhány köteget (packets) tartalmaz. Az egyes kötegek blokkokból állnak, amelyeket pedig lécek alkotják. Ennek a léces martenzites szövetnek a relatív jó alakíthatósága és keménysége [1-2] miatt jelentős szerepe lehet a szerkezeti anyagok fejlesztésében. Kutatásainkhoz léces martenzites szerkezet hoztunk létre különböző ötvözöttségű (0,1%Mo, 0,3%Mo 0,5%Mo, 1%Ni, 3%Ni és 5%Ni), kis karbontartalmú (C=0,15%) acélokban. Ezekhez az acélokhoz hasonló ötvözöttségű acéloknál külföldi kutatásokban [3] ütőmunka minimum volt megfigyelhető adott megeresztési hőmérsékleten alakítatlan léces martenzites szövetszerkezetben. Léces martenzites acélokat kisebb hőmérsékletközökkel hőkezeltük 300 °C, 350 °C, 400 °C, 500 °C, 550 °C, 600 °C 650 °C valamint 700°C-on 20 percig. Vizsgáltuk a minták szövetszerkezetét és keménységét.

Alakított, molibdénnel ötvözött mintáknál a hőmérséklet emelésével kezdetben (400°C-ig) keménység csökkent, de nem esett 450 HV alá. A molibdén tartalom növelésével egyre szélesebb hőmérséklettartományban tapasztaltunk szekunder keményedést.

Az alakítás hatásának meghatározásához ugyanezeken az ötvözeteken újabb kísérleteket végeztünk. Léces martenzites, alakítatlan acélokat hőkezeltünk 200 °C, 300 °C, 350 °C, 400 °C, 500 °C, 550 °C, 600 °C 650 °C, 700 °C hőmérsékleten 20 percig.

szerző

  • Balog Boldizsár Zsolt
    Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Fábián Enikő Réka
    egyetemi adjunktus, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom