Regisztráció és bejelentkezés

Hőkezelés hatása hidegen alakított léces martenzites acélok szövetszerkezetére és mechanikai tulajdonságaira

A léces martenzit jellegzetes többszintű mikroszerkezettel rendelkezik. Az átalakuló ausztenit néhány köteget (packets) tartalmaz. Az egyes kötegek blokkokból állnak, amelyeket pedig lécek alkotják. Ennek a léces martenzites szövetnek a relatív jó alakíthatósága és keménysége [1-2] miatt jelentős szerepe lehet a szerkezeti anyagok fejlesztésében.

Kutatásainkhoz léces martenzites szerkezet hoztunk létre különböző ötvözöttségű (0,1%Mo, 0,3%Mo 0,5%Mo, 1%Ni, 3%Ni és 5%Ni), kis karbontartalmú (C=0,15%) acélokban. A mintákat 75%-os fogyásig hengerelve hőkezeltük. Hasonló mintákon Hangyás [2] végzett hőkezelési kísérleteket 200 °C, 400 °C, illetve 600 °C-on. Vizsgálatai azt mutatták, hogy 300 °C-500 °C tartományban a molibdénnel ötvözött mintákon a keménység nem monoton esik, látszólagos lokális maximum jelent meg főleg a nagyobb Mo tartalmú mintáknál. Közeli ötvözöttségű acéloknál külföldi kutatásokban ütőmunka minimum volt megfigyelhető [3]. Ennek a lokális maximumnak igazolása vagy cáfolása érdekében az adott ötvözöttségű alakított léces martenzites acéloknál kisebb hőmérsékletközökkel hőkezeltük 300 °C, 350 °C, 400 °C, 500 °C, 550 °C, 600 °C valamint 650 °C, 20 percig. Vizsgáltuk a minták szövetszerkezetét fénymikroszkóppal és keménységét. A különleges tulajdonságok karbidkiválásokkal állhatnak kapcsolatban. Minden egyes 650 °C hőmérsékleten hőkezelt darabon találtunk újrakristályosodott ferrites szöveteket.

A nikkellel ötvözött mintáknál gyakorlatilag a keménység monoton csökkenést mutatott a hőkezelési hőmérséklet növelésével. Újrakristályosodott szemcséket kisebb hőmérsékleteken sikerült megfigyelni a molibdénnel ötvözött mintákhoz viszonyítva.

Irodalom:

1. Szabó Péter János: Intenzív Alakítási és hőkezelési folyamatok mikroszerkezetre gyakorolt hatásának értelmezése visszaszórtelektrondiffrakcióval, BME 2012, MTA doktori mű

2. Hangyás István Atanáz: Az ötvözés hatása a mechanikai alakítások hatására bekövetkező tulajdonságváltozásokra (2015)

3. CAO Yi, WANG Zhao-dong, KANG Jian, WU Di, WANG Guo-dong: Effects of Tempering Temperature and Mo/Ni on Microstructures and Properties of Lath Martensitic Wear-Resistant Steels

szerző

  • Balog Boldizsár Zsolt
    Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Fábián Enikő Réka
    egyetemi adjunktus, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

helyezés

II. helyezett