Regisztráció és bejelentkezés

EK4 acélok szövetszerkezet változása hidegalakítás hatására

A gépészmérnöki gyakorlatban számos mélyhúzott terméket gyártanak ötvözetlen kis karbontartalmú lágyacél lemezből. A vékonyfalú tartályokat, szaniter termékeket a korrózió állóság érdekében zománcréteggel látják el. Vizsgálataim során a mélyhúzásra szánt kis karbontartalmú, ötvözetlen alumíniummal csillapított melegen hengerelt lemezeimet több lépésben hidegen hengereltük, és különböző alakítottságoknál mintákat vettünk ki az anyagból. Vizsgáltam a hengerlés hatására létrejövő mechanikai és finomszerkezeti változásait az anyagnak. Hidegalakítás hatására az anyag felkeményedett, ami közismerten a diszlokációsűrűség növekedéssel hozható kapcsolatba. Az anyag felkeményedésén túl fémmikroszkóppal vizsgálható mikroszerkezeti változások is bekövetkeztek. Hideghengerlés hatására nemcsak a ferrit szemcsék nyújtottsága volt megfigyelhető, de a masszív karbidok is töredezetté váltak, ugyanakkor feltételezhetővé vált az összkarbidmennyiség változása a hideghengerlése során. A karbidmennyiség változásának feltárása érdekében Klemm’s I reagenssel marattam az egyes alakváltozások után készített hossz, kereszt és felülettel párhuzamos csiszolatokat. 500x illetve 1000x-es nagyításban kiválóan elkülönülnek a karbidok a ferrites szövettől. Képelemző szoftverrel jól elemezhető a mennyiség. Minden egyes csiszolatról 28 darab 1000x-es nagyításban készült felvételt elemeztem.

A karbidok mennyisége az alakítás hatására nő a szövetszerkezetben, amely megnöveli az anyagban a hidrogén áthatoló képességet és ez jobb minőségű zománcozást eredményez.

Visszaszórt-elektrondiffrakciós eljárással végzett vizsgálataim azt mutatták, hogy alakítottság hatására az anyag szerkezetében egyre határozottabbá válik az (111) orientációjú textúra, amely mélyhúzás szempontjából előnyös tulajdonsága az anyagnak visszalágyítás után is megmarad.

szerző

  • Kótai Áron
    Gépészmérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Fábián Enikő Réka
    egyetemi adjunktus, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom