Regisztráció és bejelentkezés

Hipereutektikus alumínium ötvözetek porkohászata és tulajdonságaik vizsgálata

Hipereutektikus alumínium ötvözetek porkohászata és tulajdonságaik vizsgálata

Dani Botond

Konzulens: Dr. Bobor Kristóf, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

Dolgozatom témája a különböző hipereutektikus alumíniumötvözetek porkohászati úton történő előállítása, valamint fizikai és mechanikai tulajdonságainak vizsgálata. A dolgozat célja azt megállapítani, hogy a gyártási technológia paramétereinek változtatása milyen hatással van a fizikai és mechanikai tulajdonságokra. Ezt követően a megállapított optimális (és néhány nem optimális) paraméterekkel termék előállítása, annak részletes vizsgálata.

A kísérlet során több különböző összetételű és összetételenként több szemcseméretű port kompaktálunk. A préselést több nyomásértékkel végezzük, valamint a kompaktálandó poradagok térfogatát (tömegét) is változtatjuk. A hidegen préselt mintadarabokat ezután kemencében zsugorítjuk, különböző hőmérsékleteken és eltérő hőntartási időkkel dolgozva.

A kész próbatesteken mikroszkópos vizsgálattal ellenőrizzük a minta porozitását, ezzel összefüggésben megállapítjuk a zsugorodásukat. Ezen kívül megmérjük a minták keménységét, és zömítő vizsgálattal megállapítjuk a nyomószilárdságukat.

A mérési eredményeket kiértékelve megállapítjuk az optimális gyártási paramétereket mindegyik ötvözettípusra. Ezt követően az optimális, valamint attól kismértékben eltérő paraméterekkel gyártott összetett geometriájú termékeken vizsgáljuk a keménység eloszlását, hajlító terheléssel szembeni viselkedését, valamint a termék alakhelyességét.

Irodalom:

1. Csikós Gábor, Dr. Krállics György: Fémek és kerámiák technológiája

2. Serope Kalpakjian: Manufacturing Engineering & Technology

3. Pálfalvi Attila: Porkohászat

szerző

  • Dani Botond
    gépészmérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Dr. Bobor Kristóf
    adjunktus, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom