Regisztráció és bejelentkezés

Nitridált acélok rétegvizsgálata különböző maratási eljárásokkal

Napjainkban a nitridált acélok fázisösszetételének meghatározására első sorban röntgendiffrakciós vizsgálatot alkalmaznak, az egyszerűbb és költséghatékonyabb maratást inkább csak a nitridált réteg vastagságának, a nitridálás sikerességének ellenőrzésére használják. Ennek egyik fő oka a kevés vagy elégtelen kutatás a marószerek hatásainak összehasonlításában, a különféle acélok és maratási idők függvényében.

A kutatásom során hagyományos és elektrokémiai módszerekkel marattam – több, különböző marószer felhasználásával, változó maratási idővel, áramerősséggel és feszültséggel – a felületet. Ezután optikai mikroszkóppal, pásztázó elektronmikroszkóppal, energiadiszperzív röntgenspektroszkópiával és keménységméréssel elemeztem a szövetszerkezetet. Több anyagot is vizsgáltam: ötvözetlen acélt, nemesíthető acélt és ausztenites rozsdamentes acélt.

A kutatás célja olyan marószer, illetve maratási eljárás kidolgozása, amellyel biztonsággal elkülöníthető a diffúziós zóna, az ε-γ’ fázisok, ausztenesített acéloknál pedig a felületi nitrogénben telített ausztenit.

szerző

  • Szabó Annamária
    Gépészmérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Kovács Dorina
    adjunktus, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

helyezés

I. helyezett