Regisztráció és bejelentkezés

Kis karbontartalmú acélok finomszerkezeti és tulajdonság változásai hidegalakítás során

Kis karbontartalmú, ötvözetlen hidegen hengerelt lágyacéllemezeket jellemzően mélyhúzásnak teszik ki, illetve korrózió védelem érdekében zománcozzák. Annak függvényében, hogy milyen célra készül a kis karbontartalmú lágyacél lemezünk, meleghengerlés után különböző csévélési hőmérsékletet alkalmaznak. Zománcozási célra gyártott ötvözetlen kis karbontartalmú acéllemezeket meleg hengerlés után nagy hőmérsékleten csévélik, annak érdekében, hogy a melegenhengerelt acéllemez szövetszerkezete ferrit + masszív karbidos legyen (Verő, 1999). Minél nagyobb az utolsó szúrási hőmérséklet, és minél nagyobb a csévélési hőmérséklet, annál nagyobb a ferritszemcsék határán kialakuló masszív karbidok mérete (Erdem, Taptik). Ha a csévélési hőmérséklet 600-650°C-os az acél szövetszerkezete ferrit perlites.

A kísérletek során kis karbon tartalmú, alumíniummal csillapított, különböző hőmérsékleten csévélt melegenhengerelt acéllemezből származó próbalemezeket különböző mértékben hengereltük szobahőmérsékleten. A hidegalakítás befolyásolja úgy az acél mechanikai, mint az elektrokémiai tulajdonságait. E jelenségeket lényegében a diszlokációk számának növekedése okozza.

Alakítás hatására a ferritszemcsék a hengerlés irányába megnyúltak, erőteljes alakítások után a nyírási sávok is láthatóvá váltak a fénymikroszkópos vizsgálatok során.

A nagy csévélési hőmérsékleten előállított melegenhengerelt lemez szövetszerkezetében kialakult masszív karbidok hidegalakítás hatására a hengerlés irányára merőlegesen megrepednek, eltörnek.

A karbidok töredezése során a karbidrészecskék között mikroüregek keletkeznek. Hideg hengerléskor a már eltört karbidrészek egymástól eltávolodnak, a korábban keletkezett mikroüregek további alakítások hatására kezdetben nőnek, majd erőteljesebben eltávolodott karbidrészek közt a mikroüregek megszűnnek.

A hengerlési felülettel párhuzamos csiszolatokon visszaszórt-elektrondiffrakciós (EBSD) vizsgálatokat végeztünk. A vizsgálatok során azt tapasztaltuk, hogy a melegen hengerelt szalagnál a kisszögű szemcsehatárok mennyisége a ferritszemcsékben jelentéktelen. A hidegenhengerelt próbalemezek szemcsehatár térképein azt tapasztaltuk, hogy kezdetben a kisszögű szemcsehatárok mennyisége jelentősen nőtt, ám ε=25%-os fogyás fölött az alakváltozás tovább fokozásával a kisszögű szemcsehatárok az összes szemcsehatár 76%-a a körül maradt.

Az orientációs vizsgálatok során azt tapasztaltuk, hogy a melegen hengerelt szalag szövetszerkezete izotróp. A hideghengerlés hatására a hengerelt felülettel párhuzamos mintalemezek normálisa szerinti (111) orientációjú textúrák mennyisége egyre határozottabbá válik

Erdem, Taptik: G. Erdem, Y. Taptik: Effect of Hot Rolling Conditions to Produce Deep Drawing Quality Steels for Continuous Annealing Process; Journal of Materials Processing Technology 170, 2005, p.17-23

Verő Balázs: A pikkelyesedésre nem hajlamos acéllemezek gyártás- technológiájának fémtani háttere, MTA doktori értekezés, Budapest, 1994

szerző

  • Kótai Áron
    gépészmérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Dr. Fábián Enikő Réka
    egyetemi adjunktus, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom