Regisztráció és bejelentkezés

Duplex korrózióálló acélok lézersugaras hegesztése

Duplex korrózióálló acélok lézersugaras hegesztése

Napjainkban egyre nagyobb szerepet kapnak a duplex acélok különleges tulajdonsága-ik miatt. Ennek az oka az anyag szerkezetében rejlik. A duplex acélok ausztenitet és ferritet tartalmaznak kb. 60/40 százalékban. Az ausztenit feladatai közé tartozik az acél jó alakítható-sága, korrózióállósága és jó hegeszthetősége. A ferritnek pedig a szilárdság biztosításában van meghatározó jelentősége. Számos iparágban kitüntetett szerep jut a duplex acéloknak, mint például a gáziparban, olajiparban vagy olyan helyeken, ahol a korrózióállóság fontos szerepet játszik. Munkám során az volt a célom, hogy megismerjem a duplex acélok hegesztési tulaj-donságait a lézersugaras hegesztés feltételei között.

Ennek érdekében próbatesteket készítetem, melyeket lézersugaras hegesztés segítsé-gével tompakötéssel összehegesztettem. A felhasznált alapanyag 1.4362 (SAF 2304) típusú duplex acél volt, mely 23% krómot és 4% nikkelt tartalmaz. A hegesztést kétféle lézersugaras géppel végeztem: egy szén-dioxid lézerrel és egy YAG-lézerrel. Mindezek mellett a hegesztés során a védőgáz összetételét is változtattam. Kíváncsi voltam rá, hogy hogyan változik a var-rat tulajdonsága, ha a 100% argon védőgázhoz nitrogént keverek különböző arányban. Ösz-szességében ötféle védőgázzal és védőgázkeverékkel végeztem el a munkát. Így a két gép összevetésén kívül még lehetőségem volt, hogy a védőgázzal is kísérletezzek.

Azért, hogy össze tudjam hasonlítani a kétféle típusú lézersugaras gépet, mindkét gé-pen 2500 W teljesítményt állítottunk be. Így a többi hegesztéstechnológiai tényezőt, mint pél-dául az előtolási sebességet vagy a védőgázmennyiséget, már össze lehetett hasonlítani.

Miután elkészültek a hegesztési varratok, anyagvizsgálati mintákat készítettem. A szö-vetszerkezet tanulmányozása végett optikai mikroszkópon vizsgáltam a mintákat. Emellett még hajlítóvizsgálatot végeztem, valamint termofeszültséget is mértem. A varrat ferrittartal-mát Fischer Feritscope műszerrel határoztam meg.

Az elvégzett vizsgálatok alkalmasak voltak rá, hogy eldöntsem, milyen hegesztési té-nyezőkkel és védőgáz kombinációval érdemes a kísérletben szereplő, 1.4362-es típusú duplex acélt hegeszteni. Mindez további segítséget adhat más összetételű duplex acélok hegesztése során is.

szerző

  • Bögre Bálint
    gépészmérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Dobránszky János
    tudományos tanácsadó, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

helyezés

I. helyezett