Regisztráció és bejelentkezés

Alakemlékező nitinol ötvözet vizsgálata

Kálmán László MSc I. évf.

e-mail: pakuragpk@gmail.com

Konzulens: Dr. Mészáros István, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

e-mail: meszaros@eik.bme.hu

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

A TDK dolgozatomban elsősorban az alakemlékező ötvözetek alapvető tulajdonságait ismertetem, a kristálytani folyamatoktól egészen a felhasználásig. Az alakemlékező ötvözetek jellemzőit a NiTi ötvözeteken keresztül mutatom be.

Először a három különleges tulajdonság kristálytani alapjait ismertetem, majd részletezem a működési mechanizmusukat. A három alapvető mechanizmus az egyirányú jelenség, a kétirányú jelenség és a pszeudoplaszticitás. Ezen három különleges sajátosság előnyeit felhasználó alkalmazások kerülnek bemutatásra, melyek többsége már nem kutatási fázisban van, hanem bárki számára elérhető.

Az egyutas alakmemória működését, egy kísérleten keresztül mutatom be, a hosszváltozás dokumentálásával. Az általam vizsgált flexinol drót melegítés hatására történő hosszváltozását rögzítettem. Az így kapott eredményeket értelmeztem és kiértékeltem, valamint a kapott hiszterézis görbéket összehasonlítottam illetve a terheléstől való függésüket vizsgáltam.

Ismertetem alkalmazásának előnyeit és hátrányait, korlátait, illetve az alapanyag megismerésének fontosságát.

szerző

  • Kálmán László
    gépészmérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Dr. Mészáros István
    Egyetemi tanár, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom